NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2012. október 30.

GVI - Elemzés a külföldi munkavállalással kapcsolatos internetes keresések forgalmáról a Google Trends alapján, 2012. október


A Google Trends rendszere lehetőséget biztosít olyan idősoros adatok letöltésére, amelyek a különböző keresési kifejezések lekérdezésének gyakoriságát jellemzik a Google keresőszolgáltatásában, amennyiben az adott keresési kifejezés forgalma meghalad egy bizonyos, a Google által meghatározott küszöbértéket. 

Az adatok aggregáltsági szintje leszűkíthető országokra, sőt, bizonyos országokon belül regionális bontásban is elérhetőek. Időben a Google Trends 2004 januárjáig visszamenően képes a keresési gyakoriságok elemzésére, a forgalom mértékétől függően havi vagy akár heti szinten is.

A kulcsszavak, kifejezések keresési gyakoriságait a Google Trends egy 0 és 100 közötti pontszámmal jellemzi, amely kifejezi, hogy  az adott kifejezést az összes kereséshez képest hányszor kérdezték le a Google keresőjében.

A skála 100-as értéke jelképezi a legintenzívebb keresési gyakoriságot, míg a többi pontszám ehhez viszonyítva fejezi ki a vizsgált kulcsszavak lekérdezésének forgalmát. Nullás értéket láthatunk az idősorban, ha a lekérdezések gyakorisága alulmúlja a Google küszöbértékét – amennyiben a keresési mennyiségek az idősor teljes hosszán ezen küszöbérték alatt maradnak, az alkalmazás egyáltalán ad ki adatokat.

A nagyobb forgalmú lekérdezéseket heti bontású, míg a ritkábban előforduló keresési kifejezéseket havi szintű idősorokkal jellemzi a rendszer, továbbá kellően magas keresési mennyiség esetén a Google a vizsgált lekérdezéshez kapcsolódó legnépszerűbb keresési kifejezéseket is kilistázza. Idősoros elemzéseinkben 2007-ig tekintünk vissza, ugyanis a korábbi éveket illetően gyakran adathiánnyal szembesültünk.

Hasonló skálán értékeli a Google a keresési forgalmak területi megoszlását is, amelyre szintén kitérünk elemzésünkben. 100-as értékkel az a területi egység – Magyarországon megye – jellemezhető, ahonnan a legtöbb lekérdezés indult a vizsgált kifejezést illetően. A térbeli különbségek kirajzolásához az online  futtatható Erőforrástérkép programot használtuk fel, amely kifejezetten a területi bontású adatok bemutatását, elemzését, ábrázolását hivatott segíteni.

A Google Trends számos lehetőséget ad az elemzések finomítására, így akár több keresési kifejezés együttes forgalmának vizsgálata  is kivitelezhető különböző szűrőfeltételek megadása mellett. Továbbá a Google adatai letölthetőek, miáltal részletesebb matematikai-statisztikai analízis alá  vonhatóak a megfelelő szoftverekkel.

Munkánk során a Google rendszeréből a vizsgált országokhoz kötődő, különböző, a munkakereséssel kapcsolatos keresési kifejezések forgalmát jellemző adatokat országonként töltöttük le, tehát a lehetséges elvándorlási célpontotokat egy-egy idősorral jellemezzük. Mindemellett a külföldi munkával kapcsolatos általános, országokhoz nem köthető keresési kifejezésekből is képeztünk egy általános érdeklődést reprezentáló idősort. Az adatgyűjtés és -letöltés részletes metódusát a Mellékletben ismertetjük.

Eredmények 

Az utóbbi években megnőtt az általános érdeklődés a külföldi munka iránt 

Az általános, tehát célországokhoz nem köthető külföldi munkavállalással kapcsolatos keresési kifejezések (a kifejezések pontos listáját lásd a Mellékletben) lekérdezésének gyakorisága a vizsgált időszakban, 2007 januárja és 2012 szeptembere között 2012 januárjában csúcsosodott ki, míg 2010 októberében érte el a minimumát. Matematikai statisztikai eszközökkel vizsgálva az idősort megállapíthatjuk, hogy éppen ekkor, 2010 decemberében trendfordulás történt: a vizsgált időszak eleje óta csökkenő tendencia ekkor növekedésnek indult.

Ezek szerint 2011 januárja óta számottevően megnőtt a külföldi munka iránt érdeklődők, külföldön munkát keresők száma Magyarországon.

Megállapítható továbbá, hogy a vizsgált időszak során Nógrád megyéből indult a legtöbb releváns keresés, valamint Tolna és Komárom-Esztergom megyék internet-felhasználói is kiemelkedő általános érdeklődést mutattak a külföldi munkavállalás iránt.

A legkeresettebb célpontok: Ausztria, Németország és Anglia 

Az idősorok aggregáltsági szintje és a számításba vehető – tehát a kiértékeléshez elégséges gyakorisággal lekérdezett – keresési kifejezések száma alapján megállapítható, hogy a külföldi munkavállalást tervezők vagy legalábbis az ez iránt érdeklődők leginkább Ausztria, Németország és Anglia felől igyekeztek tájékozódni.

Mindhárom ország esetében világosan látható, hogy 2012-re megnövekedett az ottani munkalehetőségek iránti érdeklődés, a keresési forgalmak idén januárjában tetőztek. A matematikai statisztikai tesztek alapján kijelenthető, hogy az idősorok trendjei az osztrák munkalehetőségek iránti érdeklődés esetében 2010 augusztusában, míg a németországi állások tekintetében 2010 novemberében, az angol munkák esetében pedig már 2010 júniusában sztochasztikus változást követően kezdtek növekedni.

Területi szempontból vizsgálva az érdeklődést elmondható, hogy az ausztriai munkavégzés leginkább az ország nyugati megyéiben (Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala) élők figyelmét keltette fel, míg a németországi kilátásokat tekintve ugyanez a megállapítás KomáromEsztergom és Tolna megyék lakosaira jellemző, az angol lehetőségek pedig az északkeleti országrészben (Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) tartottak számot a legnagyobb érdeklődésre a vizsgált időszakban.

Kimutatható érdeklődés: Franciaország, Olaszország, Svájc, Svédország és az USA 

 Az adatgyűjtés tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy Franciaország, Olaszország, Svájc, Svédország és az Egyesült Államok munkakínálatát illetően is még értékelhető mértékű keresési forgalom zajlott az elmúlt néhány évben.  Látható, hogy a lekérdezések gyakoriságai 2011-2012-re megemelkedtek, azonban részletesebb matematikai statisztikai elemzéssel ezen állításunkat a ritka forgalom és a gyakori adathiány miatt nem támaszthatjuk alá. Értékelhető mennyiségű lekérdezést a Google csak Budapest körzetéből regisztrált ezen országok esetében.

Ausztriát kivéve a környező országokban nem keresnek munkát a magyarok 

 Megvizsgáltuk a környező országokba való munkavállalás változásait is. Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország  és Szlovénia esetében a Google nem regisztrált az elemzéshez szükséges mennyiségű munkakereséssel kapcsolatos lekérdezést.

Ebből arra következtethetünk, hogy a magyar internetezők inkább a nyugat-európai országok munkaerő-piacai felé fordulnak, még ha esetleg azok távolabb is esnek otthonuktól mind földrajzi mind kulturális tekintetben.

Összegzés 

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a 2010 vége 2011 eleje óta számottevő növekedésnek indult a külföldi munkavállalás iránti érdeklődés a magyar lakosság körében. A statisztikai elemzések szerint 2011 januárjában trendforduló figyelhető meg a külföldi munkavállalásban: ezt követően számottevően megnőtt a fontosabb célországokban (Németország, Ausztria, Angila) munkát keresők száma.

Feltehető, hogy ez a tendenciaváltás a Magyarországról való  kivándorlás erősödését is jelzi. Azt azonban még nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy egy új magyar exodus elé kell néznünk, vagy csak rövid távon érvényesülő és a jövőben tovább nem erősödő folyamatról lesz szó.

Forrás: GVI (sajtóközlemény)