NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. január 7.

EU - Az informatikai „tennivalók” listája: új digitális prioritások a 2013-2014-es időszakra

Az Európai Bizottság elfogadta a digitális gazdaság és társadalom hét új prioritását. A digitális gazdaság növekedési üteme hétszer gyorsabb a hagyományos gazdaságénál, jelenleg azonban az Európa-szerte széttagolt szabályozás akadályozza e potenciál kiaknázását. A szakpolitika átfogó felülvizsgálatát követően, a mai napon kijelölt prioritások ismételten nyomatékot adnak az eredeti, 2010-es európai digitális menetrend leginkább átalakító hatású elemeinek.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „2013 lesz a digitális menetrend legmozgalmasabb éve. A legsürgetőbbnek azt tartom, hogy növekedjenek a szélessávú beruházások, és a digitális ágazat maximális hozzájárulást nyújtson Európa fellendüléséhez.”

A naprakésszé tett digitális menetrend maradéktalan végrehajtása 5%-kal, illetve fejenként 1500 euróval emelné az európai GDP-t az elkövetkező nyolc évben annak révén, hogy növeli az IKT-beruházásokat, javítja a munkavállalók informatikai ismereteit, utat nyit a közszektor innovációja előtt, és megreformálja az internetgazdaság keretfeltételeit. Ami a munkahelyeket illeti, ha nem kerül sor európai szintű fellépésre, 2015-ig akár egy millió informatikai álláshely is betöltetlen maradhat, az infrastruktúra kiépítése révén viszont 1,2 millió munkahely jöhet létre. Ez hosszabb távon, a gazdaság egészét tekintve 3,8 millió új munkahelyet jelentene.

Az új prioritások a következők:

1. A szélessávú hálózatok új, stabil szabályozási környezetének létrehozása

Több magánberuházásra van szükség a vezetékes és a vezeték nélküli nagysebességű szélessávú hálózatokba. Ezért a Bizottság 2013. évi legfontosabb informatikai prioritása az új és stabil szélessávú szabályozási környezet véglegesítése. A 2013. évi, tíz intézkedésből álló csomag ajánlásokat fogalmaz meg az alábbiak tekintetében: a megkülönböztetés-mentes hálózati hozzáférés megszilárdítása, a szélessávú hálózatokhoz való nagykereskedelmi hozzáférés új árazási módszerei, a hálózatsemlegesség, az egyetemes szolgáltatatás és a szélessáv kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló módszerek. Mindez a szélessávú hálózatokhoz nyújtott állami támogatásokról szóló új iránymutatásra és a javasolt Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében nyújtott kölcsönökre épül.

2. Új digitális közszolgáltatási infrastruktúrák kiépítése az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz segítségével
A Bizottság a Tanács támogatásával felgyorsítja a digitális szolgáltatások kiépítését (különösen azok határon átnyúló interoperabilitása tekintetében) az elektronikus azonosítók és aláírások, az üzleti mobilitás, az e-igazságügy, az elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerek és az olyan kulturális platformok terén, mint aEuropeana. Csupán az elektronikus közbeszerzés révén 100 milliárd euró takarítható meg évente, az e-kormányzat pedig 15–20 %-kal csökkentheti a közigazgatás költségeit.

3. Az informatikai ismeretekre és munkahelyekre vonatkozó széleskörű együttműködés kialakítása
Együttműködésre van szükség azon gyakorlati lépések megtételéhez, amelyek révén elkerülhetjük, hogy 2015-ig egy millió IKT-álláshely maradjon betöltetlen a képzett munkaerő hiánya miatt – ez a helyzet elfogadhatatlan a magas munkanélküliség időszakában. A Bizottság koordinálni fogja az állami és a magánszektor tevékenységét az alábbiak területeken: az IT-képzési lehetőségek növelése, az oktatás és az üzleti szféra közötti közvetlenebb kapcsolatok megteremtése, szabványos munkaköri leírások elfogadása és a készségek tanúsításának előmozdítása a foglalkoztatási mobilitás segítése érdekében. A Bizottság emellett cselekvési tervet készít az internetes vállalkozók támogatására, és az európai vállalkozásindítás megkönnyítése érdekében.

4. Javaslat az uniós kiberbiztonsági stratégiára és irányelvre
Az online biztonság és szabadság elválaszthatatlan egymástól. Az EU-nak a világ legbiztonságosabb online környezetét kell kínálnia, a felhasználói szabadság és a magánélet védelmének tiszteletben tartása mellett. A Bizottság stratégiát készít és irányelvre tesz javaslatot a nemzeti készültség közös minimumszintjének meghatározása céljából, ideértve a határon átnyúló kiberbiztonsági incidensek megelőzésére és elhárítására szolgáló online platformot, és az ilyen incidensekre vonatkozó jelentéstételi követelményeket. Mindez ösztönözni fogja a biztonsági és a beépített adatvédelmi termékek tágabb európai piacát.

5. Az uniós szerzői jogi keret naprakésszé tétele
A szerzői jog korszerűsítése alapvetően fontos e digitalizált egységes piac megvalósítása szempontjából. Ezért a Bizottság 2013-ban – az érintettekkel folytatandó strukturált párbeszéd keretében – törekedni fog az olyan, szerzői joggal összefüggő kérdések megoldására, amelyekben gyors előrelépésre van szükség. Ezzel egyidejűleg a Bizottság befejezi az uniós szerzői jog jogi keretének felülvizsgálatára és korszerűsítésére irányuló jelenlegi erőfeszítését annak érdekében, hogy 2014-ben döntést hozhasson az annak alapján esetlegesen előterjesztendő jogalkotási reformjavaslatokról (lásd: MEMO/12/950).

6. A számítási felhő kiépítésének felgyorsítása a közszektor vásárlóereje segítségével
A Bizottság olyan kísérleti fellépéseket indít az Európai Számítási Felhő Partnerség keretében (IP/12/1225), amelyek mozgósítják a közszektor vásárlóerejét a világ legnagyobb felhőalapú IKT-piacának létrehozása érdekében, megszüntetve a nemzeti szabályozási akadályokat és a fogyasztói előítéleteket.

7. Új elektronikus ipari stratégia elindítása

A Bizottság javaslatot tesz a mikro- és nano-elektronikai ipari stratégiára, hogy vonzóbbá tegye Európát a tervezési és termelési beruházások számára, valamint növelje a kontinens globális piaci részesedését.

Előzmények

Az európai digitális menetrendet – az Európa 2020 stratégia szerves részeként – 2010-ben fogadták el a digitális gazdaság ösztönzése, valamint a társadalmi kihívásoknak az IKT révén történő kezelése érdekében. Az Európai Tanács és az Európai Parlament azóta sürgette Európa digitális vezető szerepének további erősítését és a digitalizált egységes piac 2015-re történő teljes körű megvalósítását (az Európai Tanács 2012. június 28-29-i , és 2012. március 1-2-i következtetései).

A digitális menetrend sok célkitűzése teljesült, számos egyéb cél megvalósítása pedig folyamatban van. A rendszeres internethasználat folyamatosan növekszik, különösen a hátrányos helyzetű csoportok körében. Csökken azoknak a polgároknak a száma, akik még soha nem használták az internetet. Az online vásárlás szintén egyre inkább elterjed, bár a határon átnyúló elektronikus kereskedelem növekedési üteme elmarad a kívánatostól. A nagysebességű szélessávú technológia is kezd teret nyerni, beleértve a 100 megabit/másodpercnél (Mbps) gyorsabb kapcsolódást lehetővé tévő, szupergyors hálózatokat is. Mindazonáltal továbbra is jelentős eltérések mutatkoznak a különböző tagállamok között. Ezek minimálisra csökkentése, illetve megszüntetése érdekében aktív európai szakpolitikai fellépésre van szükség.

Forrás: EU (sajtóközlemény)