NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. május 17.

Strategopolis - A vezetékes internet miatt nem mobilinternetezik 46 százalék, 2013. május


Megkérdeztük azokat a válaszadókat, akik nem mobilinterneteznek, hogy miért nem használják ezt a szolgáltatást. Kiderült, hogy elsősorban (46%) azért nem használnak mobilinternetet, mert más, vezetékes internetszolgáltatást használnak, amivel meg vannak elégedve. 

A második leggyakoribb ok az, hogy egyáltalán nem szoktak internetezni, ezért nem is használnak mobilinternetet sem (25,7%), a harmadik legnagyobb arányban megjelenő, minden tizedik ember által (10,1%) megjelölt probléma pedig az, hogy a válaszadók nem rendelkeznek olyan eszközzel, amellyel internetezni tudnának.

Vannak olyanok, akik túlságosan drágának tartják, ez a megkérdezettek 8,4 százaléka. A lakosság kis része (4,6%) azért nem használ mobilinternetet, mert nem tudja, hogyan kell, mire való, mi az.

Iskolai végzettség szerinti felosztásnál láthatjuk, hogy míg a maximum nyolc általánost végzetteknél elsősorban (48,2%) azt jelölték meg oknak, hogy nem szoktak internetezni, addig a magasabb iskolai végzettségűek felé haladva ez az ok egyre jobban háttérbe szorul és inkább a vezetékes internetszolgáltatóval való elégedettség veszi át a helyét, mely a főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezőknél már 60,1 százalékos arányú. A legnagyobb arányban (10,9%) a középiskolai érettségivel rendelkezők hivatkoznak arra, hogy túl drágának tartják a mobilinternetet.

A településtípusok szerinti bontásból kiderül, hogy meglepő módon a budapestiek között találhatunk elsősorban olyanokat, akik túlságosan drágának találják a mobilinternetet (12,7%). A Budapesten élők több mint fele (51%) más vezetékes szolgáltató miatt nem tart igényt a mobilinternetre, a más városban élők szintén nagy arányban (44,5%) jelölik meg ezt az okot, azonban magasabb náluk azok aránya (28,6%), akik egyáltalán nem interneteznek. A községben élőket jellemzi a leginkább a többi településtípushoz képest, hogy nem rendelkeznek megfelelő eszközzel, és ez hátráltatja őket a mobilinternetezésben (11,5%).  A mobilinternet lassúságát a településtípusok közül a Budapesten élők említik valamivel nagyobb arányban (2,9%), a mobilinternetről való ismeretek hiányát említők pedig felülreprezentáltak a községben vagy tanyán élők között (6%) az országos arányhoz képest.

Életkor szerint vizsgálva megfigyelhető, hogy a kor növekedésével párhuzamosan csökken a mobilinternetet drágának tartók aránya egészen a 60 év feletti korosztályig. A legfiatalabb korosztály (18-29 évesek) 16,3 százaléka tartja a mobilinternet árát akadályozó tényezőnek, míg az 50-59 évesek körében ez az arány csupán 6,8 százalék. A megfelelő eszköz hiányát nagyjából a megkérdezettek 10 százaléka említette mindegyik korosztályban. A 18-29 évesek inkább panaszkodnak (6,1%) a mobilinternet lassúságára, mint a más korosztályba tartozó megkérdezettek. Mindegyik korosztályban a más, vezetékes internet szolgáltatóhoz tartozás dominál, csak a 60 év felettieknél veszi át a vezetést az az ok, hogy egyáltalán nem szoktak internetezni. Ez az utóbbi probléma a kor csökkenésével együtt redukálódik. Az, hogy nem tudják, hogy mire való a mobilinternet, szintén leginkább az idősebb korosztályt jellemzi (60 év felettiek körében 8,1 százalék).

Ha az internethasználat gyakorisága szerint vizsgáljuk a kérdést, várakozásainknak megfelelően azt figyelhetjük meg, hogy minél ritkábban internetezik valaki, annál nagyobb arányban fordul elő, hogy nem tudja hogyan kell használni a mobilinternetet. A naponta több mint három órát internetezők körében felülreprezentáltak azok, akik azért nem mobilinterneteznek, mert nincs megfelelő eszközük hozzá (15%), illetve azok, akik lakóhelyükön lassúnak érzik a mobilinternetet (3,5%). Az internethasználat gyakoriságától függetlenül a válaszadók kétharmada (65,7%-70,8%) azért nem használ mobilinternetet, mert más vezetékes internet szolgáltatónál van előfizetése, amivel meg van elégedve.


Forrás: Strategopolis