NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. június 3.

EU - IKT-koordinátor a magyar iskolák 22-29 százalékában van, 2013. május


Az intézmények IKT-használatot támogató intézkedései

Stratégia, szabályozás

Bizonyára a TÁMOP projekteknek, pályázati követelményeknek köszönhető, hogy a magyar általános iskolák 25-26%-a rendelkeznek informatikai stratégiával és olyan dokumentummal is, amely általában a tanításban és a tanulásban, valamint konkrétan az egyes tantárgyak esetében is meghatározza az IKT-használat szerepét. Ez az általános iskolában 3-4%-kal jobb, a szakképzésben 5%-kal rosszabb az európai átlagnál.

Az európai intézmények 75-80%-ában a tantestület közös elképzelést/jövőképet fogalmazott meg az IKT használatáról. Az intézmények felében szabályozott rendje van a tanári együttműködésnek, az iskolák 30%-ában az IKT-használattal kapcsolatos megbeszélésekre külön időt is biztosítanak. Mindkettő igaz az európai intézmények 33-40%-ára, a tanulók életkorával párhuzamosan nő az arány, nálunk ellentétes az összefüggés, ezért a 4. évfolyamon a legnagyobb a lemaradásunk, 16% (7. sz. ábra).

Az utolsó 2-5. helyet foglaljuk el arra nézvést, hogy van-e az intézménynek stratégiája a tanulók felelős internet- és szociális média használatáról. A legszabályozottabb iskolákkal rendelkező országok esetében ez az arány 58-74% évfolyamtól függően, nálunk 17-21%, az életkorral növekszik az arány.

A tanárok elismerése, jutalmazása

A tanárok IKT-használatának elismerése vagy jutalmaként általában valamilyen, az osztályban használható felszerelést ad az intézmény, ritkábban pedig továbbképzési lehetőséget biztosít. A díjakkal járó versenyek szervezése és a pénzjutalom sokkal kevésbé jellemző, ez nálunk is így van.

Innovációs politika

Az innováció tágabb fogalom, magába öleli az informatikai eszközök használatát. Az
intézményvezetőket kérdezték arról, hogy vannak-e módszereik általában az innováció ösztönzésére, támogatására. Az alsó tagozat kivételével intézmények több mint 75%-ában jutalmazzák az innovációt, közel a fele intézményben van változásmenedzsment tréning azzal a céllal, hogy a tanárokat felkészítsék a változások kezelésére, és ugyanilyen gyakori a tanítással, tanulással kapcsolatos innovációs stratégia is. Mi erősen leszakadunk, az európai átlag felét sem érjük el, kivéve a 8. évfolyamot, ahol a magyar átlag 35, az európai pedig 46%.

IKT-koordinátor

Az európai intézmények 70%-ában van olyan személy, akit ezzel a feladattal bíztak meg teljes vagy részmunkaidőben. Többségük (kb. 75%) nem csak technikai, hanem pedagógiai segítséget is nyújt. Minden korcsoportban mi vagyunk az utolsók, kivétel a szakképzés, ahol megelőztük Görögországot. Nálunk ez a pozíció csak az intézmények 22-29%-ában létezik, legkevésbé a tanítók, leginkább a gimnáziumi tanárok számíthatnak erre a támogatásra.

Attitűdök, vélemények az IKT-használattal kapcsolatban

Mindhárom célcsoport nagyon pozitívan nyilatkozott az informatikai eszközök tanulási célú
használatának fontosságáról és hatásáról.

Igazgatók, pedagógusok

A tanulók 95%-a olyan iskolába jár, ahol a tanárok és az igazgató is meg van győződve arról, hogy a 21. századi követelményekre való felkészüléshez be kell vonni a tanulásba az IKT-eszközök használatát. A magyar igazgatók és tanárok véleménye is pozitív, de elmarad az európai átlagtól.

Európai viszonylatban a vezetők és a pedagógusok 85%-ának az a véleménye, hogy radikális
változásokra van szükség a technika által kínált lehetőségek jobb kihasználása érdekében. Az
eszközhasználat határozottan pozitív szerepe az önálló tanulásban, a kooperatív munkában, az információkeresésben, a feladatmegoldásban és a gyakorlásban 89-98% között mozog az igazgatók és a tanárok véleménye szerint. A tanárok 11%-a úgy látja, hogy a kooperatív munkában nem hasznos az IKT.

A transzverzális készségek és a magasabb rendű gondolkodás fejlesztésére, a teljesítmény növelésére és a motivációra is pozitív hatással van az IKT-eszközök használata a felnőtt megkérdezettek túlnyomó többsége, minimum 70%-uk szerint. A motiváció 97%os értéke kiugróan magas, az igazgatók véleményét tükrözi, de a tanári érték is 91%.

Tanulók

A tanulók 70-75%-a kifejezetten hasznosnak találja az IKT-eszközöket a tanulásban, minden
megkérdezett feladat/funkció, vagyis az osztálytermi légkör, az együttműködés, a megértés, az önálló tanulás, a szorgalom és a koncentráció esetében is. Az osztálytermi légkör, az önálló tanulás és a kooperatív munka esetében kicsit erősebb az ellenvélemény (28-29%).
Forrás: OFI