NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. június 4.

EU - A magyar általános iskolások fele jár digitálisan támogató iskolába, 2013. május

A digitálisan támogató iskola profilját korábban már bemutattuk, ezen kívül a kutatás létrehozta a digitálisan magabiztos és támogató tanár, valamint a digitálisan magabiztos és támogató tanuló fogalmat és az ezekhez tartozó leírást vagy profilt. Ezeknek a klaszter-analízissel létrehozott profiloknak az elemzésével megkockáztatható néhány javaslat arra nézve, hogyan lehetne optimalizálni az IKT-használatot a tanításban és a tanulásban. A szakmára vár a feladat, hogy a „digitally supportive” kifejezés fordítására jobb alternatívát találjon, mint a „digitálisan támogató”, ami különösen a tanulók esetében nehezen illeszthető be a magyar nyelvbe.

A digitálisan támogató iskola fokozatait négy profilban azonosították:

1. Határozott irányelvek, erős támogatás
2. Bizonytalan irányelvek, erős támogatás
3. Határozott irányelvek, gyenge támogatás
4. Bizonytalan irányelvek, gyenge támogatás

Az elemzés megvilágította, hogy az első két profil esetében ugyanolyan gyakorisággal fordul elő az osztálytermi IKT-használat és az IKT-val végzett tevékenységek, tehát a digitálisan támogató iskola olyan intézmény, amelyben erős támogatás működik, függetlenül attól, hogy vannak-e határozott irányelvek vagy sem. A stratégiának, az írott dokumentumoknak tehát nincs akkora szerepük, mint vélhetnénk. Fontosabb vezetői feladat a használat akadályainak tudatos elhárítása, például a megfelelő képzés és segítség biztosítása. A tanulók 40-50%-a jár digitálisan támogató iskolába, a szakképzésben kicsit alacsonyabb ez az érték: 35%. Ha egy iskola vagy egy ország fel akarja futtatni a tanulási célú IKT-használatot, először a megfelelő támogatást kell biztosítania.

A digitálisan támogató tanárra vonatkozóan is négy profilt, négy szintet rajzoltak meg, és csak az első profil jellemzi a valóban magabiztos és támogató tanárt:

1. Erős magabiztosság és pozitív attitűd – jó hozzáférés és kevés akadály
2. Erős magabiztosság és pozitív attitűd – gyenge hozzáférés és sok akadály
3. Alacsony magabiztosság és a pozitív attitűd hiánya – jó hozzáférés és kevés akadály
4. Alacsony magabiztosság és a pozitív attitűd hiánya – gyenge hozzáférés és sok akadály

A hozzáférés, mint tényező nem az iskola, hanem a szereplők szintjén jelenik meg a kutatásról kiadott tanulmánykötetben. Magabiztosság és pozitív attitűd nélkül nem alakul ki ez a profil, a jó hozzáférés, vagyis az eszközök rendelkezésre állása is fontos. A pozitív attitűd kiemelt jelentőségű, megléte esetén még akkor is gyakoribb a tanórai IKT-használat, ha egyébként a hozzáférés nem kifejezetten jó, és sok akadállyal kell megküzdeni. A magabiztosság és a megfelelő hozzáférés kialakulásához is „támogató iskolára” van szükség. A”digitálisan támogató tanárok” aránya alacsonyabb, mint az ilyen iskoláké, a tanulók 20-25%-át tanítják ilyen pedagógusok, amit ha nem is pontosan, de úgy fordíthatunk, hogy a tanárok 20-25%-a tartozik ebbe a profilba, de ennél sokkal több a magabiztos és a pozitív pedagógus, 40-45%.

A helyzet javítását eredményezheti a képzési lehetőségek bővítése, valamint az olyan kutatási
eredmények, amelyek hozzájárulhatnak az IKT-eszközökkel folytatott tanítás és tanulás
hasznosságáról való meggyőződés kialakulásához, megerősödéséhez. Mivel a pozitív attitűd már kialakult (80% körüli), nem a tanárok meggyőzésére kell időt és energiát fordítani a változás érdekében, hanem abban kell segíteni őket, hogy megismerjék, megtanulják az osztálytermi alkalmazás hatékony módszereit.

A digitálisan támogató tanuló három profiljából szintén az első számít valóban annak:

  • Jó hozzáférés/gyakori használat az iskolában - jó hozzáférés/gyakori használat otthon
  • Gyenge hozzáférés/ritka használat az iskolában - jó hozzáférés/gyakori használat otthon
  • Gyenge hozzáférés/ritka használat az iskolában - Gyenge hozzáférés/ritka használat otthon
„A digitálisan támogató tanuló” gyakran használ számítógépet az iskolában és otthon is, a használat technikai feltételei adottak számára. Alapkészségeit tekintve és a szociális média használatában is kompetens, biztonságosan és felelősségteljesen használja az internetet, pozitívan vélekedik az IKT tanulásban betöltött szerepéről és általában a számítógépekről. Európai átlagban a tanulók 30-35%-a tartozik ebbe a csoportba, a magasabb érték a gimnazistákra vonatkozik. Még mindig viszonylag sok tanulónak nincs megfelelő lehetősége az iskolai számítógép-használatra, ami fenntartja, sőt növeli a digitális szakadékot, mert például a 16 évesek 30%-ának még mindig nincs megfelelő otthoni hozzáférése. Ahol ez a helyzet áll fenn, feltétlenül növelni kell a hozzáférést az adott iskola, a régió és az ország szintjén is.

Az iskolai, tanári és a tanulói „digitálisan támogató” profil összefüggést mutat: ha az egyik magas arányban van jelen, akkor a másik kettő is magasabb, különösen az alsó tagozat és a gimnázium esetében. Dániában és Norvégiában a legjobb a helyzet, jellemzően Görögország, Ausztria, Románia, Törökország, Olaszország találhatók a sor végén. Érdekes, hogy a kiváló oktatással rendelkező Finnország csak a 4. évfolyamosokat tekintve üti meg az európai átlagot.

Hazánkban körülbelül az általános iskolások fele jár olyan digitálisan támogató iskolába, ahol
digitálisan támogató tanárok tanítanak, ami megfelel az európai átlagnak. Gimnazista adatunk nincs, a szakképzésben ez az érték csak kb. 20%, ami nemcsak az európai átlag alatt van, de csak arra elég, hogy hátulról az ötödik helyet biztosítsa az országok sorrendjében. Az EU-átlagot és a magyar átlagot tekintve is egy kicsit kedvezőbb a 13-14 évesek helyzete, mint a 9-10 éveseké.

Forrás: OFI