NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2013. július 29.

EU - Az interneten vásárlók aránya Európában 41 százalék, 2013. július

A fogyasztók jogainak védelme tekintetében továbbra is markáns különbségek tapasztalhatók az egyes uniós tagországok között. Az európai polgároknak csupán 35%-a viseltetik kellő bizalommal a más EU-tagállamokban működő kereskedők iránt ahhoz, hogy az interneten vásároljon tőlük árut vagy szolgáltatást, és tízből hét fogyasztó nem tudja, mit tegyen, ha olyan terméket szállítanak le a részére, amelyet nem rendelt meg.

Többek között ez derül ki a fogyasztói piacok 2013. évi eredménytáblájából, melyet közzé tett az Európai Bizottság. Az eredmények azt jelzik, hogy nagyobb sebességbe kell kapcsolni, ha el akarjuk érni, hogy az európai fogyasztók ugyanakkora bizalommal és ugyanolyan könnyen vásároljanak Unió-szerte termékeket az üzletekben és az interneten, mint ahogy azt saját hazájukban teszik. Az idei felmérés egyik legfontosabb megállapítása az, hogy a fogyasztói bizalom csökkenésével párhuzamosan megnövekedett a jogorvoslati ügyek száma.

Az elektronikus kereskedelem bővül, különösen belföldön

A belföldi kereskedőtől interneten terméket vásároló fogyasztók aránya 38%-ról 41%-ra nőtt, a külföldi online kereskedőktől árut, illetve szolgáltatást beszerző vásárlók aránya pedig 9,6%-ról 11%-ra emelkedett. A fogyasztók azonban továbbra is jóval kevesebb bizalommal viseltetnek más EU-országok online kereskedői (35%), mint a belföldi internetes kereskedők iránt (59%). A lehetséges okok közé tartozik, hogy a termék internetes beszerzésének valamelyik lépése lehetetlennek bizonyul, például azért, mert az online kiskereskedő nem fogad el külföldi bankkártyát, vagy mert nem szállítja ki az árut a fogyasztó lakhelye szerinti országba. Ez komoly akadályt jelent a határokon átívelő online vásárlás szempontjából.

A Bizottság azon dolgozik, hogy kedvező környezetet alakítson ki a fogyasztók számára, amelyben teljes mértékben ki lehet aknázni az elektronikus kereskedelemben rejlő lehetőségeket. Az online vitarendezéssel foglalkozó új jogszabály lehetővé fogja tenni a belföldön és a más EU-országokban vásárló fogyasztók számára, hogy kereskedőkkel támadt vitáikat bíróságon kívül, gyorsabban és olcsóbban rendezzék. A fogyasztók jogairól szóló irányelv, amelyet 2014 júniusáig az összes EU-tagországban végre kell majd hajtani, összehangolja – egyebek mellett – a távértékesítés során vásárolt termékek visszaküldésének feltételeire vonatkozó tagállami rendelkezéseket. A Bizottság az érdekelt felekkel közösen arra törekszik, hogy az összehasonlítást biztosító online eszközök minőségét javítva megkönnyítse a különböző országokban értékesítésre kínált termékek összevetését, és ezáltal elősegítse, hogy a fogyasztók rátaláljanak a legelőnyösebb ajánlatra.

A fogyasztók helyzete számottevően különbözik az egyes uniós országokban


Azoknak a fogyasztóknak az aránya, akik úgy érzik, hogy a jelenlegi rendszer megfelelő védelmet biztosít a számukra, 18%-tól 76%-ig terjed a vizsgált országokban. Összességében úgy tűnik, hogy a fogyasztók helyzete Észak- és Nyugat-Európában a legkedvezőbb.

Az Unióhoz 2004 óta csatlakozott országok túlnyomó többségében a fogyasztók helyzete javult az utolsó három eredménytábla által vizsgált időszakban. Ezek a javulások összefügghetnek az ezekben az országokban folytatott uniós tájékoztatási kampányokkal. Horvátországban az EU 2014-ben indít majd kampányt a fogyasztók tájékoztatása céljából.

Társadalmi és demográfiai téren is jelentős eltérések tapasztalhatók

Úgy tűnik, hogy az őket megillető jogoknak és a rendelkezésükre álló lehetőségeknek az idős, alacsony iskolázottságú válaszadók, a foglalkoztatásban nem álló személyek, a fizikai munkások, valamint a lakásukban internetkapcsolattal nem rendelkező fogyasztók látják legkevésbé hasznát.

Az Európai Bizottság több módon igyekszik orvosolni ezt a helyzetet. Példaként említhető annak a közeljövőben megjelenő tanulmánynak az elkészítése, mely a fogyasztók kiszolgáltatottságát vizsgálja a legfontosabb piacok vonatkozásában. Ez a felmérés azt hivatott feltérképezni, mely tényezők meghatározóak a kiszolgáltatottság szempontjából, ideértve a szociodemográfiai jellemzőket is. A tanulmányban a Bizottság jobb eszközök használatát is szorgalmazni fogja a kiszolgáltatottá válás mechanizmusainak kutatására.

Nem szűntek meg a jogellenes kereskedelmi módszerek

A fogyasztók és a kiskereskedők egyaránt úgy ítélik meg, hogy az elmúlt négy évben nem csökkent a jogellenes kereskedelmi módszerek előfordulása. A fogyasztók több mint 50%-a azt jelezte, hogy ilyen módszerekkel leggyakrabban az interneten találkozik.

A 2013-as európai fogyasztóvédelmi konferencia eredményeire építve a Bizottság vizsgálja, hogyan lehet a fogyasztókat megillető gazdasági jogokról szóló jogszabályoknak hathatósabban érvényt szerezni. 2013 szeptemberében a nemzeti hatóságok közötti együttműködést szabályzó rendelet felülvizsgálatának keretében a Bizottság nyilvános konzultációt indít arról, hogyan lehetne ezt az együttműködést eredményesebbé tenni.

A fogyasztók továbbra is aggasztóan kevéssé ismerik a saját jogaikat

Tíz fogyasztó közül hét nincs tisztában azzal, mit tegyen, ha olyan terméket szállítanak le a részére, amelyet nem rendelt meg, a kiskereskedőknek pedig kevesebb mint harmada tudja, mennyi idő áll a fogyasztók rendelkezésére ahhoz, hogy a hibás termékeket javítás céljából visszavigyék, illetve visszaküldjék a kereskedőnek.

Annak érdekében, hogy a fogyasztóvédelmi oktatásban nem részesülő tizenévesek fogyasztóügyi ismereteit bővítse, az Európai Bizottság „Consumer Classroom” (Fogyasztóképzés az osztályban) néven interaktív webhelyet hozott létre a tanárok számára. Ezen túlmenően a polgárok európai éve keretében az EU összes országában kampány indul, mely a fogyasztók és a vállalkozások figyelmét hivatott felhívni az őket megillető jogokra. A Bizottság tanulmány elkészítését is tervezi: egyes fogyasztói piacokat tüzetesebben megvizsgálva arra a kérdésre keres majd választ, következetesen alkalmazzák-e EU-szerte az uniós jogszabályokat.

Egyre népszerűbb a környezettudatos vásárlás

Tízből négy fogyasztó számol be arról, hogy a megvásárolni kívánt áru, illetve szolgáltatás kiválasztásánál szempontot jelent számára, milyen hatást gyakorol a környezetre a kérdéses termék. Amikor a vásárlók nem a környezetbarát, ún. „zöld terméket” választják, annak a hátterében többek között a környezeti hatással kapcsolatos információk hiánya, a magasabb árfekvés, valamint a termék környezetkímélő jellegével kapcsolatos állítások iránti bizalmatlanság húzódik meg okként.

A Bizottság az érdekelt felekkel közösen arra törekszik, hogy a fogyasztók könnyebben hozhassanak környezettudatos döntéseket. E törekvés jegyében támogatta annak a jelentésnek az elkészítését, melyben az érdekelt felek konkrét ajánlásokat fogalmaztak meg a termékek környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatos állításokra vonatkozóan.

Forrás: Európai Bizottság