NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2014. október 14.

KSH - A telefon- és internet-szolgáltatások díjai átlagosan 2 százalékkal növekedtek 2013-ban

2012-ben az Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban 33 685 vállalkozás működött, ami kis mértékben csökkent az előző évhez képest (2,3%). A távközlési ágazat területén 1100 vállalkozás tevékenykedett, ugyanannyi, mint előző évben. A távközlési vállalkozások 86%-át társas vállalkozásként működött, ami 2,3%-os növekedést eredményezett a megelőző évhez képest. 

Ezen belül a jogi személyiségű társas vállalkozások száma nőtt (4,1%), a jogi személyiség nélküli vállalkozások száma pedig csökkent (6,1%). Az ágazatban a működő szervezetek 98,5%-át az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató szervezetek tették ki.

A távközlés ágazaton belül a vállalkozások több mint fele a vezetékes távközlés területén működött, számuk 3,8%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A vezeték nélküli távközlésben tevékenykedő vállalkozások száma 5,5%-kal emelkedett, azaz 13 vállalkozással volt több a tavalyi évhez képest.

Az Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágon belül a legtöbb vállalkozás az információtechnológiai szolgáltatás ágazatban tevékenykedett, de számuk 1,3%-kal csökkent. Az információs szolgáltatás ágazatban – ahová a gazdasági ág működő vállalkozásainak közel ötöde tartozik – a működő vállalkozások száma 4,2%-kal csökkent.

Alkalmazásban állók száma, bruttó átlagkereset

2013-ban az Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma – a legalább 5 főt foglalkoztató szervezeteknél – 65 383 fő volt, ami 2,1%-kal kevesebb az előző évinél. Ebből a távközlési ágazatban alkalmazásban állók száma 15 975 fő volt, amely 4,8%-kal több, mint egy évvel korábban. A legnagyobb arányt (76%) képviselő vezetékes távközlésben a létszám 4,1%-kal nőtt. Közel hasonló mértékű növekedés volt (4,3%) a vezeték nélküli távközlés alágazatban is, amelynek súlya a távközlési ágazaton belül gyakorlatilag nem változott (19%).

Az információtechnológiai szolgáltatás ágazatban – amely a legnagyobb foglalkoztató a nemzetgazdasági ágon belül – 3,2%-kal nőtt, míg az információs szolgáltatás ágazatban 3,4%-kal csökkent a teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma egy év alatt.

2013-ban az Információ, kommunikáció ágban a bruttó átlagkeresetek 4,1%-kal, a nemzetgazdasági átlagot meghaladó mértékben emelkedtek. A távközlés ágazatban a havi bruttó átlagkereset 448 132 forint volt, amely 4,0%-kal mérséklődött egy év alatt, viszont majdnem kétszer nagyobb a nemzetgazdasági átlagnál. A vezetékes távközlésben az átlagkereset 4,8%-kal csökkent az előző évhez képest, és 2,1%-kal volt alacsonyabb az ágazati átlagnál. A vezeték nélküli távközlésben dolgozók bruttó átlagkeresete volt a legmagasabb (514 055 forint), ami 3,3%-kal csökkent egy év alatt.

Az információtechnológiai szolgáltatás és az információs szolgáltatás ágazatokban a havi bruttó átlagkeresetek 2013-ban elmaradtak az Információ, kommunikáció ág átlagától, de növekedtek (6,4, illetve 5,6%-kal) az előző évhez képest, viszont utóbbié elmaradt a nemzetgazdasági átlagtól.

Az értékesítés nettó árbevétele

Az Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban tevékenykedő vállalkozások értékesítésének árbevétele 2013-ban – az előzetes adatok alapján – 2425 milliárd forint volt, amely folyó áron közel 12%-kal meghaladta a 2012. évit. Az Információ, kommunikáció ág vállalkozásai 3,8%-os részarányban járultak hozzá 2013-ban a nemzetgazdaság egészében realizálódott árbevételhez.

2013-ban a távközlési ágazatban – amely a legnagyobb súlyú a nemzetgazdasági ágon belül – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások értékesítésének nettó árbevétele folyó áron 1013 milliárd forint volt, ami 3,3%-kal nőtt az előző évhez képest. Az ágazat árbevételének több mint kétharmadát (67%) vezetékes, 30%-át pedig a vezeték nélküli távközlés alágazatba sorolt vállalkozások realizálták. Mindkét alágazatban kis mértékben nőtt (2,3 és 1,9%) az árbevétel az előző évhez viszonyítva.

Az információtechnológiai szolgáltatás és információs szolgáltatás ágazatokban a nemzetgazdasági ág átlagát meghaladó mértékben növekedett az értékesítés árbevétele (14 és 54%).

Bruttó hozzáadott érték

2012. évi előzetes adatok szerint az Információ, kommunikáció ág teljesítménye Magyarország bruttó hozzáadott értékéhez 5,2%-kal járult hozzá, ez gyakorlatilag nem változott az előző évhez képest. A távközlés bruttó hozzáadott értéke – amely 33%-a az Információ, kommunikáció ág teljesítményének – folyó áron 406 milliárd forint volt, volumenében 0,7%-kal nőtt az előző évhez képest.

Az információtechnológiai szolgáltatás és az információs szolgáltatás ágazatok együttes bruttó hozzáadott értéke folyó áron 9,0%-kal, volumene 6,4%-kal növekedett 2011-hez képest. Az ágazatok vállalkozásai 39%-kal járultak hozzá az Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág bruttó hozzáadott értékéhez.

Beruházások értéke

2013-ban az Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások beruházásainak értéke7 folyó áron 147 milliárd forint volt, amely 15%-kal csökkent egy év alatt. A nemzetgazdaság egészéhez viszonyított aránya 2013-ban 3,3% volt, amely 0,7 százalékponttal maradt el az előző évitől.

2012-ben a távközlés ágazatban tevékenykedő vállalkozások által megvalósított folyamatos hálózatfejlesztések és a digitális vételre történő átállás miatt a beruházások teljesítményértéke folyóáron megközelítette 119 milliárd forintot, amely változatlan áron számolva közel 19%-os növekedést jelentett 2011-hez képest. 2013-ban az ágazat beruházási teljesítményértéke folyó áron 93,5 milliárd forint volt, amely változatlan áron számolva mintegy 20%-kal csökkent az előző évi magas bázisadathoz viszonyítva.

Az információtechnológiai szolgáltatás ágazat szervezetei által megvalósított fejlesztések volumene 2012 és 2013-ban emelkedett. A beruházási teljesítmény értéke 2013-ban 30,3 milliárd forint volt, ami változatlan áron számolva jelentős mértékben, majdnem egyharmadával haladta meg a 2012. évi beruházási volument.

Árak

2013-ban a távközlési ágazaton belül az egyes szolgáltatások fogyasztói árai az előző évhez képest növekedtek. A telefon- és internet-szolgáltatások díja 2,4%-kal, a televízió-előfizetéseké pedig 1,4%-kal emelkedett.

2013-ban az információ, kommunikációs tevékenységek kibocsátási árai kismértékben csökkentek (0,9%). A távközlési ágazaton belül megfigyelt szolgáltatások árai 1,8%-kal csökkentek az előző évhez képest. Az információs szolgáltatások díja 0,4%-kal emelkedett, míg információtechnológiai szolgáltatásokért 0,1%-kal kellett kevesebbet fizetni, mint 2012-ben.

Forrás: KSH