NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2014. december 10.

KSH - A vállalkozások 86 százaléka intézte közigazgatási ügyeit az interneten 2013-ban

A digitális társadalom fejlődésével a közigazgatási ügyek mind nagyobb hányada esetében van lehetőség az ügyek elektronikus úton való intézésére. A témával kapcsolatos legfontosabb, a vállalkozásokat érintő mutatók a közigazgatási szervek honlapjáról információt szerző, űrlapot letöltő és az űrlapot elektronikusan visszaküldő – internetet használó – vállalkozások aránya. 2012-ben ezen mutatók uniós átlaga sorrendben 78, 80, valamint 77% volt. 

Magyarország mindhárom esetben felülmúlja az EU átlagát, előnye 13–17 százalékpont között mozog. Hazánk a tagországok rangsorában az élmezőnyben helyezkedik el.

2012-ben a vállalkozások esetében az elektronikus közigazgatási ügyintézés igénybevételének minden szintjén növekedés történt az előző évihez képest. 2012-ben az összes internetet használó vállalkozás 95%-a vette igénybe különböző közigazgatási szervek honlapjait információ szerzésére, 93%-a töltött le űrlapokat, és 91%-a vissza is küldte azokat.

A megfigyelt vállalkozások mintegy 86%-a intézte közigazgatási ügyeit teljes mértékben elektronikusan, beleértve az esetleges pénzmozgásokat is. Az ügyeit legmagasabb elektronizáltsági fokon intéző vállalkozások 96%-a használta áfabevallásra, és 94%-a társadalombiztosítási járulék bevallására az internetet.

A közigazgatási ügyleteiket teljes mértékben elektronikusan végző vállalkozások a legnagyobb arányban a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (99%), illetve a vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés (99%) nemzetgazdasági ág vállalkozásai közül kerültek ki.

A közepes méretű és a nagyvállalatok esetében nincs jelentős különbség az igénybevételi arányok között, viszont a 10–49 főt foglalkoztató kisvállalkozások arányai elmaradnak az átlagtól. A 250 fő feletti alkalmazottal rendelkező pénzügyi vállalkozások mindegyike intézte már egy vagy több közigazgatási ügyletét a legmagasabb elektronizáltsági fokon.

2012-ben nem változott 2011-hez képest azon vállalkozások aránya, amelyek igénybe vették az internetet e-közigazgatási dokumentumokhoz való hozzáférésre (21%). Változatlanul az építőipari vállalkozásokra a legjellemzőbb az e-tenderhez való hozzáférés (41%).

A vállalkozások elsősorban Magyarországon nyújtottak be elektronikus úton közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlatot (13%), azonban az Európai Unió irányában benyújtott elektronikus tenderek aránya még mindig alacsony (1%). Az Európai Unió valamely más országa felé leginkább az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások nyújtottak be ajánlatokat (4%).

Területi szempontból a vállalkozások elektronikus közigazgatási ügyintézésére nem jellemző jelentős lemaradás egyik régióra sem. A legmagasabb fokozat kivételével (teljesen elektronikus ügyintézés) a legnagyobb és legalacsonyabb használati aránnyal rendelkező régiók közötti különbség alig haladja meg az 5 százalékpontot.

2012-ben különösen Észak-Alföld és Észak-Magyarország vállalkozásai használták nagy arányban az internetet közigazgatási ügyeik intézéséhez. A teljes közigazgatási ügyintézést ugyanakkor Dél-Dunántúlon a vállalkozások jóval kisebb arányban (79%) végzik elektronikusan, mint az országos átlag (86%).


Forrás: KSH