NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2015. június 18.

KSH - A küldött SMS-ek száma 5 százalékkal, az MMS-eké 11 százalékkal csökkent, 2015. június

2015. I. negyedévben az előzetes adatok alapján a statisztikai főtevékenységük szerint az információ, kommunikáció (TEÁOR’08 szerint J) nemzetgazdasági ágba sorolt, a 4 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező működő vállalkozások értékesítésből származó – folyó áron számított – bevétele meghaladta az 579 milliárd forintot, amely 5,0%-kal meghaladta az előző év I. negyedévi adatot. 

Az egyes ágazatok között a legnagyobb, 46%-os súlyt képviselő távközlési ágazat (TEÁOR’08 szerint 61) vállalkozásai 266 milliárd forint bevételt értek el. Az információtechnológiai és az egyéb információs szolgáltatás tevékenység ágazatokba (TEÁOR’08 szerint 62 és 63) sorolt vállalkozások – amelyeknek 38%-os a részaránya a nemzetgazdasági ágban – együttes árbevétele (219 milliárd forint) növekedett a legnagyobb mértékben, 21,5%-kal. A megfigyelt időszakban az értékesítés árbevétele jelentősen, 19%-kal visszaesett a kiadói (TEÁOR’08 szerint 58) és 22%-kal a film, videó, televízió műsor gyártása, hangfelvétel kiadás, műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR’08 szerint 59–60) ágazatokban működő gazdasági szervezeteknél.

2015 I. negyedévében az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban a legalább 5 főt foglalkoztató gazdasági szervezeteknél a teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma 70,6 ezer fő volt, 4,9%-kal több az egy évvel korábbinál. Ezen belül legnagyobb arányban (61%) az információ-technológiai és az egyéb információs szolgáltatás tevékenység ágazatokban működő gazdasági szervezetek biztosítottak teljes munkaidős foglalkoztatást 43,3 ezer fő alkalmazott számára, 12%-kal meghaladva az egy évvel korábbi adatot.

Az előző év azonos időszakához viszonyítva az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág többi ágazatában 4,0–6,9% közötti mértékben csökkentek a létszámok. 2015 I. negyedévében az egy főre jutó havi bruttó átlagkereset a nemzetgazdasági ág egészében gyakorlatilag stagnált, ezen belül a távközlési ágazatban átlagosan 5,8%-kal (31 ezer forinttal) csökkent a 2014. I. negyedévihez képest. A megfigyelt időszakban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a kiadói tevékenység ágazatban volt a legalacsonyabb (335 ezer forint), 71%-a a nemzetgazdasági ág átlagának.

Távközlés

A mobiltelefon-előfizetések száma 2015. I. negyedév végén 11,8 millió volt, az állomány egy év alatt 145 ezerrel (1,2%-kal) bővült. Ezen belül a havidíjas előfizetések száma tovább emelkedett, a tárgynegyedév végén meghaladta a 6,5 milliót, ez 4,3%-kal több, mint 2014 azonos időszakában.
Ezzel szemben a feltöltőkártyás előfizetések száma 123 ezerrel, aránya pedig 1,6 százalékponttal csökkent. Annak ellenére, hogy a mobilpiac kezdi elérni a telítettségi szakaszát, növekszik az előfizetők száma. A szolgáltatók közötti éles versenyt bizonyítja, hogy a szolgáltatók már nemcsak az új ügyfelekre, hanem a versenytársak előfizetőiknek megszerzésére is törekszenek.

A havidíjas előfizetések erősödése főként annak tudható be, hogy a post-paid típusú szolgáltatások percdíjai sok esetben alacsonyabbak, mint a pre-paid típusú előfizetéseké, másrészt a havidíj egy része vagy akár a teljes egésze lebeszélhető. Mindezek mellett sok esetben a havidíj nemcsak kedvező percdíjakat, hanem adatforgalmat is biztosít a felhasználók számára.

A kombinált szolgáltatáscsomagok és a havidíjas előfizetések elterjedésével a mobil-adatelőfizetések száma is folyamatosan emelkedik. Az adatforgalom 2014 I. negyedévéhez képest 37%-kal  növekedett, így 12,4 ezer terabyte volt. Az összes adatforgalom 69%-a 3G/UMTS rendszeren történő internetezésből származott. Az adatforgalom folyamatos növekedése a hálózati infrastruktúra fejlődésének és az internetképes hordozható technológiai eszközök elterjedésének az eredménye.

Egy év alatt a küldött SMS-ek száma 5,4, az MMS-eké 11%-kal csökkent, ami főként az okostelefonokon alkalmazható mobilinternettel használható helyettesítő applikációk megjelenésével van összefüggésben.

A mobilhálózatból kezdeményezett hívások száma 1,6%-kal növekedett a vizsgált időszakban 2014 I. negyedévéhez viszonyítva. A mobiltelefonálással töltött összes percidő 8,1%-kal bővült, és meghaladta az 5 milliárd percet.

A más hálózatokba történt hívások időtartama éves szinten 14, a saját hálózatba irányuló hívásoké 5,1%-kal növekedett. (Az elmúlt negyedévhez képest a legnagyobb részarányt (61%) képviselő, saját hálózatba irányuló hívások időtartama 0,2%-kal csökkent, azonban a más mobilhálózatokba történt hívásoké 0,9%-kal növekedett.) Az egy mobil-előfizetésre jutó beszélgetések negyedéves száma (164 darab) stagnált az előző évhez képest, de tízzel kevesebb volt, mint 2014 IV. negyedévében. A tárgyidőszak alatt egy előfizetésre átlagosan 426 percnyi beszélgetés jutott, ez naponta 4,7 perc telefonálásnak felelt meg.

A vezetékes fővonalak száma 2015. I. negyedév végén meghaladta a 3 milliót, így 2,8%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A VoIP-hangcsatorna (kábeltelevíziós, illetve szélessávon megvalósuló helyhez kötött telefonszolgáltatás) vezetékes vonalszámon belüli részaránya 46%-ra emelkedett, amely 4,0 százalékponttal múlta felül az előző év azonos időszakában elért arányt. Az ISDN vonalak száma 6,9%-kal csökkent egy év alatt. A tárgyidőszak végén a száz lakosra jutó vezetékes fővonalak száma 31 darab volt.

A bekapcsolt vezetékes fővonalak több mint 80%-a egyéni fővonal, közel egyötöde üzleti fővonal volt. Az összes bekapcsolt fővonal alig több mint 1,0%-a nyilvános és egyéb fővonal volt.

A vezetékes hálózatból indított hazai és nemzetközi hívások száma együttesen 9,0, időtartama pedig 4,4%-kal csökkent 2014 I. negyedévéhez képest. A beszélgetések összesített idejének több mint harmada VoIP alapú volt. A VoIP típusú hívások részaránya az összes híváson belül 8,5% százalékponttal növekedett egy év alatt.

A vezetékes hívások több mint kétharmadát egyéni fővonalról indították. Az üzleti előfizetők által kezdeményezett hívások az összes beszélgetés közel 30%-át tették ki. A vezetékes telefonálással töltött percidő 86%-a egyéni hívás, 14%-a üzleti hívás volt. Az egyéni előfizetők által indított hívások átlagos ideje (5,3 perc) 3,3 perccel meghaladta az üzleti fővonalról kezdeményezett beszélgetések időtartamát.

A gyakran díjmentes hálózaton történő beszélgetést és jelentős ingyenes idősávot is tartalmazó csomagok elterjedése következtében az előfizetők kevesebbszer, de hosszabb ideig beszélgettek vezetékes telefonról (4,2 perc), mint mobiltelefonról (2,6 perc). A tárgyidőszakban az egy vonalra
jutó beszélgetések száma (internethívások nélkül) 92 darab volt, 12-vel kevesebb, mint egy évvel korábban. A telefonbeszélgetésre fordított idő közel egyötödét tették ki a vezetékes telefonról indított hívások.

Az előzetes adatok alapján a megfigyelt távközlési szolgáltatók (internet, kábeltelevízió, telefon) távközlési tevékenységéből származó 2015. I. negyedévi nettó árbevétele (207,9 milliárd forint) folyó áron 4,8%-kal több volt az előző év azonos időszakinál (198,3 milliárd forint). Ezen belül a
mobiltávközlési szolgáltatásból származó árbevétel az előző évhez képest emelkedett, amely – az alacsony bázis mellett – az új piaci szereplők megjelenésével függ össze.

Forrás: KSH