NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2015. szeptember 15.

KSH - A küldött SMS-ek száma 4 százalékkal, az MMS-eké 10 százalékkal csökkent egy év alatt, 2015. szeptember

2015. II. negyedév végén a mobiltelefon-előfizetések száma 11,8 millió volt, az állomány egy év alatt 181 ezerrel (1,6%-kal) bővült. A teljes állományon belül a havidíjas előfizetések száma tovább emelkedett, a tárgynegyedév végén meghaladta a 6,6 milliót, ez 5,0%-kal több, mint 2014 azonos időszakában. 

Ezzel szemben a feltöltőkártyás előfizetések száma 134 ezerrel, aránya pedig 1,8 százalékponttal csökkent. Annak ellenére, hogy a mobilpiac kezdi elérni a telítettséget, mégis növekszik az előfizetők száma. A szolgáltatók közötti éles versenyt bizonyítja, hogy a szolgáltatók már nemcsak új ügyfelekre, hanem versenytársaik előfizetőinek megszerzésére is törekszenek.

A havidíjas előfizetések számának folyamatos növekedése a feltöltőkártyás előfizetésekkel szemben főként azzal magyarázható, hogy az új ügyfelek mellett az egy adott szolgáltatónál lévő feltöltőkártyás ügyfelek egy része is átvált szerződéses csomagra. A post-paid1 típusú szolgáltatások
percdíjai sok esetben alacsonyabbak és adatforgalmat is biztosítanak a felhasználók számára.

A kombinált szolgáltatáscsomagok és a havidíjas előfizetések elterjedésével a mobil-adatelőfizetések száma is folyamatosan emelkedik. Az adatforgalom 2014 II. negyedévéhez képest 44%-kal növekedett, 13,3 ezer terabyte volt. Az összes adatforgalom 67%-a 3G/UMTS2 rendszeren történő
internetezésből származott. Az adatforgalom folyamatos növekedése a hálózati infrastruktúra fejlődésének és az internetképes hordozható technológiai eszközök elterjedésének az eredménye.

Egy év alatt a küldött SMS-ek száma 4,1, az MMS-eké 9,7%-kal csökkent, ami az okostelefonokon használható helyettesítő alkalmazások elterjedésével van összefüggésben.

A mobilhálózatból kezdeményezett 2,1 milliárd hívás lényegében stagnált a 2014. II. negyedévihez képest, míg a mobiltelefonálással töltött összes percidő (5,2 milliárd perc) 7,1%-kal bővült. A más hálózatokba történt hívások időtartama éves szinten 11, a saját hálózatba irányuló hívásoké 4,9%-kal növekedett. (Az elmúlt negyedévhez képest a legnagyobb részarányt [60%] képviselő, saját hálózatba irányuló hívások időtartama 1,5, a más mobilhálózatokba történt hívásoké 4,9%-kal emelkedett.)

Az egy mobil-előfizetésre jutó beszélgetések negyedéves száma (179 darab) 3 darabbal csökkent az előző év II. negyedévihez képest, de 15 darabbal több volt, mint az előző negyedévében. A tárgyidőszak alatt egy előfizetésre átlagosan 437 percnyi beszélgetés jutott, ez naponta átlagosan 4,8 perc telefonálásnak felelt meg.

2015. II. negyedév végén a vezetékes fővonalak száma 3 millió 75 ezer darab volt, 2,9%-kal több az előző év azonos időszakinál. A VoIPhangcsatorna (kábeltelevíziós, illetve szélessávon megvalósuló helyhez kötött telefonszolgáltatás) vezetékes vonalszámon belüli részaránya 47%-ra emelkedett, és 4,5 százalékponttal múlta felül az előző év azonos időszakit.

Az ISDN-vonalak száma (360 ezer darab) 4,7%-kal csökkent egy év alatt. A tárgyidőszak végén a száz lakosra jutó vezetékes fővonalak száma 31 darab volt.

A bekapcsolt vezetékes fővonalak 82%-a egyéni, 17%-a üzleti fővonal volt. Az összes bekapcsolt fővonal alig több mint 1,0%-a volt nyilvános és egyéb fővonal.

A vezetékes hálózatból indított hívások száma 7,4, időtartama pedig 5,9%-kal csökkent 2014 II. negyedévéhez képest. A beszélgetések összesített idejének több mint harmada VoIP-alapú volt, e hívások részaránya az összes híváson belül 8,1 százalékponttal növekedett egy év alatt.

A vezetékes hívások 69%-át egyéni fővonalról indították. Az üzleti előfizetők által kezdeményezett hívások az összes beszélgetés 27%-át tették ki. A vezetékes telefonálással töltött percidő 86%-a egyéni, 14%-a üzleti hívás volt. Az egyéni előfizetők által indított hívások átlagos ideje (5,0 perc)
3,0 perccel meghaladta az üzleti fővonalról kezdeményezett beszélgetések időtartamát.

A gyakran díjmentes hálózaton belüli beszélgetést és jelentős ingyenes idősávot is tartalmazó csomagok elterjedése következtében az előfizetők kevesebbszer, de hosszabb ideig beszélgettek vezetékes telefonról (3,8 perc), mint mobiltelefonról (2,4 perc). A tárgyidőszakban az egy vonalra
jutó beszélgetések száma (internethívások nélkül) 92 darab volt, 10-zel kevesebb, mint egy évvel korábban. A telefonbeszélgetésre fordított idő több mint egyhatodát tették ki a vezetékes telefonról indított hívások.

Az előzetes adatok alapján a megfigyelt távközlési szolgáltatók (internet, kábeltelevízió, telefon) távközlési tevékenységéből származó 2015. II. negyedévi nettó árbevétele (204,9 milliárd forint) folyó áron 0,7%-kal több volt az előző év azonos időszakinál (203,4 milliárd forint).

A vezetékes szolgáltatásból származó nettó árbevétel növekedése főként a hálózatfejlesztéseknek és a szolgáltatók által kínált kombinált csomagok népszerűbbé válásával magyarázható. A mobiltávközlési szolgáltatásból származó árbevétel 2014. II. negyedévihez képest emelkedett, ami – az alacsony bázis mellett – az új piaci szereplők megjelenésével függött össze.

Forrás: KSH