NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2015. december 15.

KSH - A telefon- és internetszolgáltatások átlagdíja 1 százalékkal emelkedett 2014-ben

2013-ban a teljes nemzetgazdaságon belül az információ, kommunikáció (J) ágban működő vállalkozások aránya 5,2%, száma 30 281 volt, 10%-kal kevesebb az előző évhez képest. A távközlési ágazat területén 1073 vállalkozás tevékenykedett, 2,5%-kal kevesebb, mint 2012-ben. 

A vállalkozások 88%-a társas vállalkozásként működött, számuk gyakorlatilag stagnált az előző évhez képest. Ezen belül a jogi személyiségű társas vállalkozások száma csekély mértékben nőtt (0,6%), a jogi személyiség nélküli vállalkozások száma pedig mérséklődött (3,9%).

Ebben az ágazatban a működő szervezetek 98%-át az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató szervezetek tették ki. 2013-ban a távközlés ágazaton belül a vállalkozások közel fele a vezetékes távközlés területén működött, 8%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A vezeték nélküli távközlésben tevékenykedő vállalkozások száma 8,8%-kal, azaz 22 vállalkozással emelkedett.

Az információ, kommunikáció (J) nemzetgazdasági ágon belül a legtöbb vállalkozás (16 609) az információtechnológiai szolgáltatás ágazatban tevékenykedett, számuk 2012-ről 2013-ra 8,9, míg az információs szolgáltatás ágazatban működő vállalkozások száma 13%-kal csökkent. A legnagyobb mértékben a műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás ágazatba sorolt működő vállalkozások száma csökkent (18%), a nemzetgazdasági ág vállalkozásainak 2,6%-a tartozott ide.

2014 végén az információ, kommunikáció (J) nemzetgazdasági ágban 53 455 vállalkozást regisztráltak, ebből az újonnan regisztrált vállalkozások száma 4091 volt, a megszűnt vállalkozásoké 2978. A nyilvántartott vállalkozások 67%-a társas vállalkozás volt, ezen belül a korlátolt felelősségű társaságok aránya volt a legmagasabb (62%). A legtöbb vállalkozást az információtechnológiai ágazatban regisztrálták, számuk 4,7%-kal emelkedett az előző évhez képest. A legkevesebb vállalkozást a műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás ágazatban tartották nyilván, számuk 4,5%-kal csökkent.

Alkalmazásban állók száma, bruttó átlagkereset

2014-ben az Információ, kommunikáció (J) nemzetgazdasági ágban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma – a legalább 5 főt foglalkoztató szervezeteknél – közel 69 ezer fő volt, 5,4%-kal több a 2013. évinél. A nemzetgazdasági ágon belül a 24%-os részarányt képviselő távközlési ágazatban alkalmazásban állók száma mintegy 17 ezer fő volt, 4,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A film-, video-, televízióműsor-gyártás, hangfelvétel-kiadás ágazatban alkalmazásban állók létszáma csökkent (2,4%). A műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás ágazatban 1,7%-kal nőtt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma. Az információtechnológiai szolgáltatás ágazatban – amely a legnagyobb foglalkoztató a gazdasági ágon belül – 7,3, az információs szolgáltatás ágazatban 13%-kal nőtt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma egy év alatt.

2014-ben az információ, kommunikáció (J) ágban a bruttó átlagkeresetek 5,3%-kal, a nemzetgazdasági átlagot meghaladó mértékben emelkedtek. A távközlés ágazatban a havi bruttó átlagkereset 489 ezer forint volt, 9%-kal több előző évihez képest.

A műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás és az információtechnológiai szolgáltatás ágazatokban a havi bruttó átlagkeresetek meghaladták az információ, kommunikáció (J) ág átlagát (11, illetve 2,4%), a legnagyobb növekedés az információs szolgáltatás ágazatban volt (12%).

Az értékesítés nettó árbevétele

Az információ, kommunikáció (J) nemzetgazdasági ágban tevékenykedő vállalkozások értékesítésének árbevétele az előzetes adatok alapján a tavalyi évben 2470 milliárd forint volt, folyó áron 1,9%-kal meghaladta a 2013. évit. Az információ, kommunikáció (J) ág vállalkozásai 3,5%-os részarányban járultak hozzá 2014-ben a nemzetgazdaság egészében realizálódott árbevételhez.

2014-ben a távközlési ágazatban – amely a legnagyobb, 43%-os súlyt képviseli a gazdasági ágon belül – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások értékesítésének nettó árbevétele folyó áron több mint 1057 milliárd forint volt, 4,3%-kal több az előző évihez képest.

A film-, video-, televízióműsor-gyártás, hangfelvétel-kiadás, valamint az információtechnológiai szolgáltatás ágazatba sorolt vállalkozások értékesítésének nettó árbevétele nőtt (2,9%, 1,6%), az információs szolgáltatás ágazatban csökkent (12%). A legnagyobb mértékben (5,9%) a műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás ágazatba sorolt vállalkozások árbevétele növekedett, 117 milliárd forintra.

Bruttó hozzáadott érték

2013. évi előzetes adatok szerint az információ, kommunikáció (J) ág teljesítménye a teljes nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékéhez folyó áron 5,2%-kal járult hozzá, 4,2%-kal meghaladta az előző évit. A távközlési ágazat bruttó hozzáadott értéke – 32%-a az információ, kommunikáció (J) ág teljesítményének – folyó áron 418 milliárd forint volt, 4,8%-kal kisebb a 2012. évihez képest.

A film-, video-, televízióműsor-gyártás, hangfelvétel-kiadás és a műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás ágazat együttes, folyó áras bruttó hozzáadott értéke 12, volumene 17%-kal csökkent. Az információtechnológiai szolgáltatás és az információs szolgáltatás ágazatok bruttó hozzáadott értéke folyó áron 12, volumene 11%-kal nőtt. Ez utóbbi két ágazat vállalkozásai együttesen 43%-kal járultak hozzá az információ, kommunikáció (J) ág folyó áron számított bruttó hozzáadott értékéhez.

Beruházások értéke

2014-ben az információ, kommunikáció (J) nemzetgazdasági ágban működő vállalkozások beruházásainak értéke5 folyó áron 164 milliárd forint volt, 10%-kal nőtt egy év alatt. A nemzetgazdaság egészéhez viszonyított aránya 3% volt, 0,3 százalékponttal elmaradt az előző évitől.

2012-ben a távközlés ágazatban tevékenykedő vállalkozások által megvalósított folyamatos hálózatfejlesztések és a digitális vételre történő átállás miatt a beruházások teljesítményértéke folyó áron megközelítette a 119 milliárd forintot, ami változatlan áron számítva 18%-os növekedés 2011-hez képest.

2013-ban az ágazat beruházási teljesítményértéke folyó áron 93,5 milliárd forint volt, változatlan áron számítva 21%-kal csökkent az előző évi magas bázisadathoz viszonyítva. 2014-ben a felhőalapú szolgáltatások növelésével és a további hálózatfejlesztésekkel folyó áron 23, volumenében 24%-kal növekedett a beruházások teljesítményértéke.

Árak

2014-ben a távközlési ágazaton belül az egyes szolgáltatások fogyasztóiár-indexei az előző évhez képest kismértékben növekedtek. A telefon- és internetszolgáltatások díja 1,0, a televízió-előfizetések fogyasztóiár-indexe 1,6%-kal emelkedett.

2014-ben az információ, kommunikációs tevékenységek kibocsátási árai 0,9%-kal csökkentek (0,9%).

A távközlési ágazaton belül megfigyelt szolgáltatások áraiban 2,2%-os mérséklődést regisztráltak az előző évhez képest. Az információtechnológiai szolgáltatások díja 0,5%-kal emelkedett, az információs szolgáltatásokért 0,7%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint 2013-ban.

Közvetlen külfölditőke-befektetések

A nem rezidens gazdasági szervezetek és magánszemélyek6 által részvény, egyéb részesedés, újrabefektetett jövedelem és ingatlan formájában megjelenő magyarországi működő tőke állománya 25,6 ezer milliárd forint (81,4 milliárd euró) volt 2014 végén, 9,6%-kal több az előző évihez képest. A 2014. évi külföldiműködőtőke-állomány 5,5%-a az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban található.

A nemzetgazdasági ágon belül kiemelkedő arányú külföldi tőke van jelen a távközlési ágazatban (78%), értéke az előző évhez képest 14%-kal növekedett.
Forrás: KSH