NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2015. december 16.

KSH - A vezeték nélküli internet-előfizetések aránya 67 százalékra emelkedett 2014-ben

2014 végén a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) adatai szerint a nyilvántartott telefonszolgáltatási jogosultságok száma 290 volt, ennek 67%-a helyhez kötött, 7,2%-a mobiltelefon-szolgáltatás.

2014-ben 44 darab engedélyt adtak ki telefonszolgáltatás nyújtására, ebből ténylegesen 28 kezdte meg a működést. Internet-hozzáférési szolgáltatás esetén a jogosultságok száma 678 darab volt, ennek 72%-a helyhez kötött internet-hozzáférési, 5,2%-a mobilinternet-szolgáltatás. Internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítására 46 darab engedélyt adtak ki 2014-ben, ebből a működést ténylegesen megkezdők száma 28.

Műsorelosztás-szolgáltatási tevékenység esetén a nyilvántartott jogosultságok és bejelentések száma 375, amiből 368 volt ténylegesen működő szolgáltatás. Műholdas műsorterjesztés-előfizetői szolgáltatás esetén 14 engedélyt tartottak nyilván, ebből 12 a működő szolgáltató.

Vezetékestelefon-szolgáltatás

2014 végén Magyarországon 3 millió 12 ezer vezetékes telefonfővonal működött, 12%-a ISDN, közel kétötöde helyhez kötött VoIP típusú volt. A vezetékes vonalak száma 3,1%-kal emelkedett az előző évihez képest. 2014-ben az összes hangcsatorna 81%-a lakossági, 18%-a az üzleti kategóriába tartozott, a szolgálati és nyilvános vonalak aránya csekély volt. A vezetékes telefonszolgáltatás területén rendkívül magas a koncentráció, négy szolgáltatóhoz tartozott a vonalak 94%-a. Ugyanilyen az arány a VoIP-csatornák esetében is.

A kedvezménycsomag-ajánlatok következtében a vezetékes vonalak száma növekedett, miközben
a vezetékes telefonokról kezdeményezett beszélgetések – internethívások nélküli – száma
(1,2 milliárd) 12, összesített ideje (4,7 milliárd perc) 9,1%-kal csökkent egy év alatt. Ezen belül a legnagyobb, 59%-os részarányú belföldi hívások száma 11, a 39%-kal részesedő helyi hívásoké 12%-kal volt kevesebb.

2014-ben a vezetékes hívások 62%-át egyéni fővonalról indították. A helyi és belföldi hívások 71, illetve 54%-át egyéni előfizetők kezdeményezték. A nemzetközi hívások 69%-át üzleti fővonalról indították.

A hívások időtartamának több mint 83%-a lakossági, 16%-a üzleti, töredéke pedig egyéb (nyilvános, szolgálati) hívás volt. Az elmúlt évben a helyi (5,9%-kal) és belföldi hívások ideje (11%-kal) is csökkent, csak úgy, mint a nemzetközi hívásoké (8,5%-kal).

A gyakran ingyenes idősávot és díjmentes hálózaton belüli beszélgetést is tartalmazó csomagok terjedése következtében az előfizetők kevesebbszer, de átlagosan hosszabb ideig beszéltek vezetékes telefonról (3,9 perc), mint mobiltelefonról (2,4 perc). Az egy vonalra jutó beszélgetések száma az előző évek tendenciáját követve tovább csökkent, 394 volt, 59-cel kevesebb, mint 2013-ban.

2014-ben a kimenő nemzetközi beszélgetések percidejének 95%-a irányult Európába. A leggyakoribb célországok továbbra is Németország, Ausztria, Románia, az Egyesült Királyság, Olaszország, Szlovákia és Franciaország voltak. A Németországba történő hívások percideje 38, ezen belül a mobilhívások ideje 14%-kal növekedett az előző évhez képest. A nemzetközi beszélgetések több mint négyötödét mobiltelefonról indították.

A helyhez kötött VoIP-telefonálás fokozatosan fejlődik: míg 2009-ben a vonalak 18%-a tartozott ide, addig 2014-ben már 39%-a. A hívások időtartamát tekintve ez az arány 13-ról 35%-ra nőtt.

Mobiltelefon-szolgáltatás

2014-ben 11,8 millió darab volt a mobiltelefon-előfizetések száma Magyarországon, 1,0%-kal több az előző évinél.

2014 végén közel négyszer több mobiltelefon-előfizetés volt, mint vezetékes fővonal. A telítődött mobilpiacon a lakosság számát meghaladó előfizetésszám hátterében a lakossági és üzleti előfizetések párhuzamos használata, továbbá a szolgáltatók vonzó díjcsomag-kínálatai állnak.

Ezek a díjcsomagok többek között hálózaton belüli korlátlan beszélgetésre, SMS-küldésre, valamint meghatározott nagyságú és sebességű adatforgalom igénybevételére jogosítanak fel. A kedvező árú okostelefonok miatt a hagyományos mobilkészülékek a kínálati paletta szélére szorultak.

2009 óta csökken a feltöltőkártyás (pre-paid) előfizetések száma, miközben a havidíjas (post-paid) előfizetések száma növekszik. A feltöltőkártyás előfizetések aránya 2008-ban 61, 2014-ben 45% volt. Ennek oka, hogy a lakosság jobban preferálja a havidíjas előfizetéseket, mert a havidíj egy része vagy akár teljes egésze lebeszélhető.

2014-ben a mobiltelefon-szolgáltatásból származó – folyó áron számított – nettó árbevétel (366 milliárd forint) 0,4%-kal csökkent a 2013. évi 368 milliárd forintos értékhez képest. A mobilhálózatokból kezdeményezett hívások száma több mint 8 milliárd volt, 0,7%-kal több, mint 2013-ban. A mobilhívások időtartama meghaladta a 19 milliárd percet, az egy évvel korábbit 5,0%-kal meghaladta.

Továbbra is meghatározó a saját hálózaton belüli hívásforgalom, 2014-ben a beszélgetések időtartamának 61%-át tette ki. A más hazai mobilhálózatban végződő hívások időtartama kevesebb mint egyharmada volt az összes hívásidőnek. 2014-ben 1630 percnyi beszélgetés jutott egy mobil-előfizetésre, ami naponta 4,5 percnyi telefonálást jelentett.

2014-ben az elküldött SMS-ek száma (1,8 milliárd darab) csökkent, ellenben az MMS-ek száma (21,9 millió darab) nőtt 2013-hoz képest. A kombinált szolgáltatáscsomagok következtében az adatelőfizetések száma is emelkedett, ezáltal a mobilhálózat adatforgalma 28%-kal bővült.

A fejlődést jelzi az, hogy a 3G/UMTS hálózaton keresztül forgalmazott adatmennyiség 19%-kal növekedett, továbbá 2014 IV. negyedévében 4,1 millió darab olyan SIM-kártya volt, amelyről legalább egyszer felcsatlakoztak a 3G/UMTS hálózatra. Az adatforgalom nagymértékű növekedése mögött az okostelefonok terjedése és az adatátviteli sebesség technológiai fejlesztése áll. Magyarországon a 3G mellett megkezdődött a 4G mobilhálózat kiépítése is, ami lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy az arra alkalmas mobiltelefonjaikkal gyorsabban tudjanak internetezni.

Internetszolgáltatás

A magyarországi internetszolgáltatók 82%-a az információ, kommunikáció (J) nemzetgazdasági ágban, ezen belül nagy része (69%-a) – köztük a 14 vezető internetszolgáltató mindegyike – a távközlési ágazatban fejtette ki tevékenységét. Az adatszolgáltatók 9%-a információtechnológiai és információs szakágazatban, 21%-a egyéb szakágazatban tevékenykedik.

A nagyméretű szolgáltatók (10 ezer előfizető felett) több mint négyötöde 50 fő feletti foglalkoztatottal működött. A távközlési szakágazatba tartozó vállalkozásokhoz tartozik az előfizetések 99, illetve az internetszolgáltatásból származó árbevétel 97%-a. 2014 végén 393 vállalkozás nyújtott internetszolgáltatást8, ebből 55 cég kínált xDSL-, 140 kábel-, és 237 vezeték nélküli internetet.

Egyéb internet-hozzáférési (modemes, ISDN, bérelt vonali, optikai, egyéb) lehetőséget 163 szolgáltató kínált. Az összes előfizetésből az egyéni előfizetők aránya 80, az üzleti előfizetéseké 20% (2010-ben ez az arány 82, illetve 18% ) volt.

2014-ben a 14 vezető szolgáltató cég a 7,3 millió előfizető 95,8%-át tudhatta magáénak, a középméretű (1 ezer és 10 ezer közötti előfizetővel rendelkező) vállalkozásokhoz az előfizetések 2,9, a kisméretű (1000 előfizetőnél kevesebbel rendelkező) vállalkozásokhoz az előfizetések 1,3%-a tartozott.

2014-ben az internet-hozzáférési szolgáltatások összes nettó árbevétele (169 milliárd forint) 3,3%-kal (5 milliárd forinttal) nőtt. A legnagyobb forgalommal rendelkező mobilinternet bevétele 14, a vezeték nélküli szegmens bevétele 13%-kal bővült egy év alatt.

Szintén jelentősen növekedett (9,9%-kal) az árbevétel az egyéb kategóriában (kapcsolt vonalon [modemes]+ISDN, bérelt vonalon, LAN stb.). Az xDSL-előfizetésekből származó árbevétel 11%-kal (4,1 milliárd forinttal), 33,5 milliárd forintra csökkent, a kábeltévés internet-előfizetésekből származó árbevétel gyakorlatilag stagnált a 2013. évihez képest.

Az internet-előfizetések száma (2014-ben 7,3 millió) 2005 és 2014 között évente átlagosan 25%-kal bővült. Ezzel összhangban az elmúlt években jelentősen átrendeződött az előfizetők által igénybe vett internet-hozzáférések szerinti összetétele: a mobilinternetet is magába foglaló vezeték nélküli internet-előfizetések részesedése a 2005. évi 16%-ról 2014-re 67%-ra emelkedett.

Az előfizetések száma 2014-ben 13%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezt a mobilinternetes csoport 17, a vezeték nélküliek (mobilnetet nem tartalmazó) 9,9, a kábeltévés csoport 7,4, illetve az xDSL-szegmens 2,0%-os növekedése határozta meg. Az egyéb kapcsolatok (például LAN, optikai, bérelt vonal) kategóriája 10%-kal (420 ezer előfizetésre) nőtt, de még így is alacsony az aránya.

A vezeték nélküli szegmens aránya (2014-ben 67%) 2,2 százalékponttal nőtt, a többi internet-előfizetési szolgáltatás aránya csökkent a 2013. év végihez képest. A vezeték nélküli előfizetéseken belül meghatározó a mobilinternet: 2014 végén a 4,9 millió előfizetés közel 98%-át e szolgáltatás (pl. GPRS, EDGE, 3G/HSDPA) adta, aránya egy év alatt nem változott.

2014 végén ezer lakosra összesen 742 internet-előfizetés jutott országosan (mobilinternettel együtt számítva), 86-tal több, mint egy évvel korábban. Technológiai bontásban 2014 végén ezer lakosra xDSL-előfizetésből 79, kábeltelevíziós előfizetésből 125 darab jutott. A vezeték nélküli internet-előfizetők száma ezer lakosra vetítve 494, ebből a mobilinterneté 483, az egyéb (pl. LAN) elérhetőséggel kapcsolódók száma 43 volt.

Televíziószolgáltatás

A televízió-előfizetések száma 2014 végén meghaladta a 3,1 milliót, ebből 67,5% digitális, 32,5% analóg kategóriába tartozott. A vezetékes jelátviteli technológiák esetében a tévé-előfizetések 46%-a az analóg kábeltévé-hálózathoz, további 40%-a a digitális kábeltévé-hálózathoz (DOCSIS 3.0, IPTV, DVB-C) tartozott a vizsgált időszakban.

A vezetékes IPTV átvitelére alkalmas hálózathoz az előfizetéseknek még csak a 14%-a csatlakozott. A tévé-előfizetések sugárzott jelátviteli technológiák szerinti megoszlása tekintetében a legjelentősebb részt a műholdas kategória (66%) képviselte 2014 végén.

Kábeltelevízió-szolgáltatás

Magyarországon a nézőket, a műsorszolgáltatókat és a televíziózáshoz szükséges készülékek gyártóit és forgalmazóit is érintő digitális átállás többéves előkészületi munkát követően 2013 végére valósult meg. A folyamat során közel 1,8 millió ember állt át a digitális televíziózásra. A digitális átállással a nézők a korábbi 3 helyett 8 ingyenes tévécsatornát érnek el, javult a képminőség, három közszolgálati csatorna esetében a HD-minőség is biztosított.

A kábeltelevíziós piac rendkívül telített, a nagyobb szolgáltatók új ügyfeleket esetenként egymástól tudnak csak szerezni. 2014-ben a 183 szolgáltatóból 12-nek 10 ezernél több előfizetője, 60%-ának legfeljebb ezer előfizetője volt.

A nagyfokú koncentrációt jelzi, hogy az öt legnagyobb szolgáltatóé (Digi, Invitel, Magyar Telekom, Tarr, UPC) volt az ügyfelek több mint háromnegyede, valamint hozzájuk tartozott az összes kábeltelevíziós díjbevétel 77 és a beruházások 88%-a.

Az összes kábeltelevíziós díjbevétel 98%-a jelszolgáltatási díjból eredő díjbevétel volt, ehhez képest a karbantartási, bekapcsolási és reklámdíjakból származó bevétel elenyésző nagyságrendet képviselt 2014-ben.

A kábelteltévé-előfizetők száma egy év alatt 2,4%-kal emelkedett, 2014 végén 2 millió 368 ezer volt (ideértve az IPTV-t is). Ennek több mint kétötöde digitális, több mint egyötöde IPTV-előfizető volt. 2014 végén száz lakosra 24,2 előfizetés jutott. Az előfizetők több mint 22%-a vette igénybe a kábeltelevízió mellett az internet- vagy telefonszolgáltatást, 47%-a pedig mindhárom szolgáltatásra egyaránt előfizetett.

A kábeltelevízió-szolgáltatást biztosítók száma az elmúlt öt évben csökkent, 2013-ról 2014-re 16%-kal szűkült. A szolgáltatók 69%-ánál a televízió mellett az internetszolgáltatás is elérhető volt, illetve 51%-uk mindhárom (kábeltévé, internet, telefon) szolgáltatást, közel kétötödük pedig digitálisan nézhető adást is nyújtott. Az összes kábeltelevíziós szolgáltató 32%-a mindhárom szolgáltatáson felül még a digitális szolgáltatást is elérhetővé tette a hálózatán, akár úgy, hogy maga nyújtja, akár másnak átengedve.

A kábeltelevízió-szolgáltatók által kínált programcsomagok 61%-a analóg, 39%-a digitális csomag volt 2014-ben. Az analóg csomagon belül a szolgáltatott tévé- és információs műsorok száma összesen 7824 darab, a digitálison belül 5328 darab volt.

2014 végén a bekötött lakások 92%-a a korszerűbb és sokrétűbb szolgáltatást nyújtó csillagpontos kategóriába tartozott. 2010-ről 2014-re 4,7 millióról 5,4 millióra nőtt a potenciális kapacitás, azaz a hálózatra felfűzhető lakások (homepass) száma. A szolgáltatók hálózatának vonalhossza közel 117 ezer kilométer volt, ebből 25 ezer kilométer üvegszálas. Az üvegszálas hálózat hossza egy év alatt 13%-kal növekedett.

A műszaki feltételek javulását mutatja, hogy a műsor- és jeltovábbító rendszerek (KMRJ) 89%-a csillagpontos volt, illetve közel négyötöde alkalmas a kétirányú adatátvitelre, így internetezésre is.

2014-ben a szolgáltatók 4,0%-kal tudták növelni a kábeltelevíziós szolgáltatásból eredő nettó árbevételüket (81,3 milliárd forint) 2013-hoz képest. Az egy kábeltelevízió-előfizetésre jutó éves árbevétel 2010 és 2014 között folyamatosan növekedett. Az elmúlt évben a kábeltelevízió-szolgáltatók beruházásainak értéke folyó áron 30,3 milliárd forint volt.

Forrás: KSH