NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2016. március 25.

KSH - A nemzetközi mobilhívások ideje 25 perccel növekedett, 2016. március

2015 egészében a mobiltelefon-előfizetők száma annak ellenére folyamatosan emelkedett, hogy a mobilpiac egyre inkább telített. A szolgáltatók közötti éles versenyt bizonyítja, hogy a szolgáltatók már nem csak az új ügyfelek, hanem a versenytársak előfizetőinek megszerzésére is törekednek. 2015. IV. negyedév végén a mobiltelefon-előfizetések száma 11,9 millió volt, ez egy év alatt 69 ezerrel (0,6%-kal) bővült.

A teljes állományon belül a havidíjas előfizetések száma tovább emelkedett, a negyedév végén meghaladta a 6,8 milliót, ami 4,9%-kal több, mint 2014 azonos időszakában. Ezzel szemben a feltöltőkártyás előfizetések száma 250 ezerrel, aránya pedig 2,4 százalékponttal csökkent. A havidíjas előfizetések számának folyamatos emelkedése a feltöltőkártyás előfizetésekkel szemben annak eredménye, hogy az új ügyfelek mellett a régi, feltöltőkártyás ügyfelek egy része is átvált szerződéses csomagra. A havidíjas szolgáltatások percdíjai sok esetben alacsonyabbak és adatforgalmat is biztosítanak a felhasználók számára.

A kombinált szolgáltatáscsomagok és a havidíjas előfizetések elterjedésével a mobil-adatelőfizetések száma is folyamatosan emelkedik. Az adatforgalom 40%-kal növekedett 2014 IV. negyedévéhez képest, így meghaladta a 15,8 ezer terabyte-ot. Az összes adatforgalom 47%-a 3G/UMTS2 rendszeren történő internetezésből származott. A mobilhálózatokon 2015-ben 55,9 ezer terabyte volt az adatforgalom, ami 48%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Az adatforgalom folyamatos növekedése a hálózati infrastruktúra fejlődésének és az internetképes hordozható technológiai eszközök elterjedésének az eredménye.

A küldött SMS-ek száma 2015 IV. negyedévében 2,1, az MMS-eké 12,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. (2015 egészében előbbi 3,7, utóbbi 11%-kal visszaesett az egy évvel korábbihoz képest.) A folyamatos mérséklődés főként az okostelefonokon alkalmazható mobilinternettel használható helyettesítő alkalmazások elterjedésével van összefüggésben.

2015. október–decemberben a mobilhálózatokból 2 milliárd hívást kezdeményeztek, ami 2,4%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 2015 egészében 8,1 milliárd hívást kezdeményeztek, számuk gyakorlatilag nem változott (+0,1%) az előző évhez képest.

A mobiltelefonálással töltött összes idő (5,3 milliárd perc) 6,0%-kal bővült 2015. IV. negyedévben. A legnagyobb részarányú (59%), saját hálózatba irányuló hívások időtartama 1,8%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva.

A legnagyobb mértékben a nemzetközi hívások percideje növekedett (25%), ami összefügg a roamingdíjak csökkenésével. 2015 folyamán a mobilhálózatokból indított hívások időtartama meghaladta a 20 milliárd percet, ami 7,1%-kal több a 2014. évinél.

Az egy mobil-előfizetésre jutó beszélgetések száma (169 darab) 2015 IV. negyedévében kismértékben csökkent az előző év IV. negyedévéhez képest. Egy előfizetésre átlagosan 444 percnyi beszélgetés jutott, ez naponta átlagosan 4,8 perc telefonálásnak felelt meg.

A vezetékes fővonalak száma 2015. IV. negyedév végén 3 millió 86 ezer darab volt, 2,5%-kal több az előző év azonos időszakinál. Az ISDN-vonalak száma (343 ezer darab) 6,5%-kal csökkent egy év alatt. A VoIP-hangcsatorna (kábeltelevíziós, illetve szélessávon megvalósuló helyhez kötött telefonszolgáltatás) vezetékes vonalszámon belüli részaránya 52%-ra emelkedett, ami 4,6 százalékponttal múlta felül az előző év azonos időszakit. 2015. IV. negyedév végén a száz lakosra jutó vezetékes fővonalak száma 31 darab volt.

A bekapcsolt vezetékes fővonalak 82%-a egyéni fővonal, 17%-a üzleti fővonal volt. Az összes bekapcsolt fővonal alig több mint 1,0%-a nyilvános és egyéb fővonal volt.

A vezetékes hálózatból indított hívások száma 2015 IV. negyedévében 11, időtartama pedig 5,6%-kal csökkent 2014 IV. negyedévéhez képest. A VoIPtípusú hívások részaránya (35%) az összes híváson belül 4,2 százalékponttal növekedett egy év alatt. A beszélgetések összesített idejének 39%-a VoIP-alapú4 volt. (2015 egészében a vezetékes hálózatból indított hívások száma 10, időtartama pedig 4,7%-kal csökkent a 2014. évihez képest.)

A vezetékes hívások 73%-át egyéni fővonalról indították. Az üzleti előfizetők által kezdeményezett hívások az összes beszélgetés 26%-át tették ki.

A vezetékes telefonálással töltött percidő 88%-a egyéni hívás, 12%-a üzleti hívás volt. Az egyéni előfizetők által indított hívások átlagos ideje (5,3 perc) 3,4 perccel haladta meg az üzleti fővonalról kezdeményezett beszélgetések időtartamát.

A gyakran díjmentes hálózaton történő beszélgetést és jelentős ingyenes idősávot is tartalmazó csomagok elterjedése következtében az előfizetők kevesebbszer, de hosszabb ideig beszélgettek vezetékes telefonról (4,4 perc), mint mobiltelefonról (2,6 perc). 2015. október–decemberben az egy vezetékes fővonalra jutó beszélgetések száma (internethívások nélkül) 82 darab volt, 13-mal kevesebb, mint egy évvel korábban. A telefonbeszélgetésre fordított idő több mint egyhatodát tették ki a vezetékes telefonról indított hívások.

2015 IV. negyedévében – az előzetes adatok alapján – a megfigyelt távközlési szolgáltatók (internet, kábeltelevízió, telefon) távközlési tevékenységéből származó nettó árbevétele (209 milliárd forint) folyó áron 2,2%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál (204 milliárd forint).

A vezetékes szolgáltatásból származó nettó árbevétel növekedése főként a hálózatfejlesztések és a szolgáltatók által kínált kombinált csomagok népszerűbbé válása miatt következtek be. A mobiltávközlési szolgáltatásból származó árbevétel szintén emelkedett, ami – az alacsony bázis mellett – az új piaci szereplők megjelenésével függ össze.

Forrás: KSH