NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2016. április 1.

EU - Az európai digitális tartalomszolgáltatók 68 százaléka területalapú tartalomkorlátozásokat alkalmaz, 2016. március

Az e-kereskedelmi ágazatban végzett bizottsági vizsgálat első eredményei azt mutatják, hogy a területi alapú tartalomkorlátozás széles körben elterjedt gyakorlat az Unióban. Ez részben a vállalkozások arra vonatkozó egyoldalú döntéseinek eredménye, hogy nem értékesítenek külföldön, ugyanakkor vállalkozások alkotta szerződéses akadályok is gátolják a fogyasztók határokon átívelő internetes vásárlásait az Unióban. 

Az Európai Bizottság közzétette az első eredményeket a területi alapú tartalomkorlátozás előfordulási gyakoriságáról. Az ilyen jellegű korlátozások akadályozzák, hogy az Európai Unióban a fogyasztók fogyasztási cikkeket vásároljanak vagy digitális tartalmakat érjenek el az interneten keresztül. Az információkat a Bizottság az e-kereskedelmi ágazatra vonatkozó, 2015 májusa óta folyamatban lévő antitrösztvizsgálat keretében szerezte be.

A mind a 28 uniós tagállamból több mint 1400 kiskereskedő által beküldött válaszok azt mutatják, hogy a területi alapú tartalomkorlátozás az Unióban működő fogyasztásicikk-értékesítők és digitális tartalomszolgáltatók körében egyaránt elterjedt gyakorlat. Az online fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozó válaszadók 38 %-a és a digitális tartalomszolgáltatók 68 %-a azt válaszolta, hogy területi alapú tartalomkorlátozást alkalmaz a más uniós tagállamokban tartózkodó fogyasztókkal szemben.

Az e-kereskedelmi ágazatban végzett vizsgálat célja olyan piaci információk összegyűjtése, amelyek alapján a Bizottság világosabb képet kaphat arról, hogy a vállalkozások által létrehozott esetleges akadályok hatással vannak-e az európai e-kereskedelmi piacra, és ha igen, milyen mértékben. A területi alapú tartalomkorlátozás az ágazati vizsgálat egyik témája. 

A területi alapú tartalomkorlátozással kapcsolatban ma közzétett tények és adatok nem kapcsolódnak semmilyen versenyellenes aggály megállapításához vagy antitrösztügy indításához. A megállapításokat felhasználják majd az ágazati vizsgálat keretében végzett, folyamatban lévő bizottsági elemzéshez, melynek célja az esetleges versenyjogi problémák azonosítása és a Bizottság digitális egységes piaci stratégiája keretében kezdeményezett fellépések kiegészítése a határokon átnyúló e-kereskedelmet hátráltató korlátok kezelése érdekében.

A versenypolitikáért felelős biztos, Margrethe Vestager így nyilatkozott: „Az e-kereskedelemi ágazatban végzett vizsgálatunk keretében összegyűjtött információk megerősítik azokat a jeleket, amelyek nyomán vizsgálatot indítottunk: Azon túlmenően, hogy a területi alapú tartalomkorlátozás gyakran megakadályozza, hogy az európai fogyasztók más uniós országból vásároljanak árukat vagy digitális tartalmakat az interneten keresztül, bizonyos esetekben a szóban forgó tartalomkorlátozásra a szállítók és a forgalmazók közötti megállapodásokban rögzített korlátozások miatt kerül sor. Amennyiben egy erőfölénnyel nem rendelkező vállalkozás egyoldalúan úgy dönt, hogy nem értékesít külföldön, az nem versenyjogi kérdés. Ha azonban megállapodással rögzített területi alapú tartalomkorlátozás esete áll fenn, akkor alaposabban meg kell vizsgálnunk, hogy uniós versenyjogi eszközökkel kezelhető versenyellenes magatartásról van-e szó.”

Egyre több árut és szolgáltatást értékesítenek az interneten keresztül, de a tagállamközi online vásárlások száma az Unión belül csak lassan növekszik. A Bizottság ágazati vizsgálatának ma közzétett első megállapításai egy olyan gyakorlatra – az úgynevezett területi alapú tartalomkorlátozásra – vonatkoznak, amelynek keretében a kiskereskedők vagy digitális tartalomszolgáltatók az internetes vásárlók tartózkodási helye vagy országa miatt megakadályozzák, hogy fogyasztási cikkeket vásároljanak vagy digitális tartalomszolgáltatásokhoz férjenek hozzá. Ez a határokon átnyúló e-kereskedelmet érintő tényezők egyike.

Bizonyos esetekben úgy tűnik, hogy a területi alapú tartalomkorlátozás a szállítók és a forgalmazók közötti megállapodásokhoz kapcsolódik. Az ilyen megállapodások az uniós antitrösztszabályokat megszegve korlátozhatják az egységes piacon folyó versenyt. Ezt azonban eseti alapon kell értékelni.

Ezzel szemben ha a területi alapú tartalomkorlátozás egyoldalú üzleti döntéseken alapul, akkor az erőfölénnyel nem rendelkező vállalkozások ilyen magatartása egyértelműen nem tartozik az uniós versenyjogi jogszabályok hatálya alá.

Számos oka lehet annak, hogy a kiskereskedők és a szolgáltatók nem értékesítenek külföldön, és a kereskedelmi partnerek megválasztásának szabadsága továbbra is alapelv.Ennek alapján a Bizottság számára kiemelt fontosságú, hogy a digitális egységes piaci stratégia keretében jogalkotási aktusok révén kezelje a határokon átnyúló e-kereskedelem útjában álló indokolatlan korlátokat, és májusban további jogalkotási javaslatokat fog előterjeszteni. 

A versenyjog érvényesítésére irányuló intézkedéseknek és a Bizottság jogalkotási kezdeményezéseinek közös célkitűzése egy olyan térség létrehozása, amelyben az uniós polgárok és vállalkozások – tartózkodási helyüktől függetlenül – akadálytalanul hozzáférhetnek az internetes tevékenységekhez, illetve ilyen tevékenységeket végezhetnek.

Az első eredmények összefoglalása


Az ágazati vizsgálat megállapította, hogy a fogyasztási cikkek – többek között ruhák, cipők, sportszerek és elektronikus fogyasztási cikkek – internetes kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozó válaszadók 38 %-a alkalmaz területi alapú tartalomkorlátozást. Ezen termékek esetében a területi alapú tartalomkorlátozás főképp a külföldi szállítás megtagadásában nyilvánul meg. 

A külföldi fizetési módok visszautasítása és – kisebb mértékben – az átirányítás, valamint a honlapokhoz való hozzáférés megtagadása szintén az alkalmazott módszerek között szerepel. Habár az ilyen jellegű területi alapú tartalomkorlátozás az esetek többségében a kiskereskedők egyoldalú üzleti döntésének eredménye, a kiskereskedők 12 %-a a kínálatában szereplő legalább egy termékkategória esetében a határokon átnyúló értékesítést gátoló szerződéses korlátozásokról számol be.

Az online digitális tartalmak tekintetében a szolgáltatók többsége (68 %) azt válaszolta, hogy területi alapú tartalomkorlátozást alkalmaz a más uniós tagállamokban tartózkodó felhasználókkal szemben. Ez elsősorban a felhasználó IP-címe alapján történik, amely azonosítja a számítógépet/okostelefont és meghatározza földrajzi helyzetét. 

A válaszadó tartalomszolgáltatók 59 %-a úgy nyilatkozott, hogy a szállítók szerződésben kötelezik őket a területi alapú tartalomkorlátozás alkalmazására. A területi alapú tartalomkorlátozás előfordulási gyakoriságának tekintetében számottevő eltérések vannak a digitális tartalmak kategóriáitól és az uniós tagállamoktól függően.

A válaszadók száma az egyes tagállamok között eltér, főként az e-kereskedelmi piac tagállamonkénti eltérő mérete, valamint a vizsgálatban való részvételre vonatkozó, Bizottsághoz beérkezett spontán kérelmek száma miatt. Az eredmények tehát hasznos áttekintést nyújtanak a területi alapú tartalomkorlátozás Unióban való előfordulásának gyakoriságáról, statisztikailag azonban nem reprezentatívak az EU e-kereskedelmi piacának egészére nézve. További részletek a tájékoztatóban.

Az e-kereskedelemi ágazatban végzett vizsgálat következő lépései


A tervek szerint egy nyilvános konzultáció céljából 2016 közepén közzéteendő előzetes jelentés keretében ismertetni fogják az e-kereskedelemi ágazatban végzett, folyamatban lévő vizsgálat valamennyi megállapításának részletesebb elemzését. Ez az előzetes jelentés nem csupán a területi alapú tartalomkorlátozásra fog kitérni, hanem bármely egyéb, az európai e-kereskedelmi piacokat érintő versenyjogi aggályra is. A záró jelentés 2017 első negyedévére várható.

A területi alapú tartalomkorlátozással kapcsolatban ma közzétett első megállapítások nem kapcsolódnak semmilyen versenyellenes aggály megállapításához vagy antitrösztügy indításához.

Amennyiben a Bizottság konkrét versenyjogi aggályokat fogalmaz meg a területi alapú tartalomkorlátozás vagy más kérdések tekintetében, akkor a versenykorlátozó üzleti gyakorlatra és a piaci erőfölénnyel való visszaélésre vonatkozó uniós szabályoknak (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke) való megfelelés biztosítása érdekében konkrét esetek vizsgálatát is megindíthatja. A versenyjog érvényesítését célzó valamennyi intézkedésnek olyan, eseti alapon végzett értékelésen kell alapulnia, amelynek részét képezi az azonosított korlátozások lehetséges indokainak elemzése is.

Háttér-információk
A jelentés teljes szövege itt érhető el.

Az e-kereskedelemi ágazatban végzett vizsgálat 2015. május 6-án indult azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára az európai e-kereskedelmi piacokon fennálló esetleges versenyjogi aggályok azonosítását. Az e-kereskedelemi ágazatban végzett vizsgálattal kapcsolatban további háttér-információk találhatók a tájékoztatóban és az ágazati vizsgálat honlapján.

Az ágazati vizsgálat kiegészíti a Bizottság ugyanezen a napon elfogadott digitális egységes piaci stratégiájában meghatározott azon egyéb fellépéseket is, amelyek a határokon átnyúló e-kereskedelmet korlátozó szabályozási akadályok felszámolását célozzák. A Bizottság ma a digitális egységes piaci stratégia részeként közzétette teljes jelentését a területi alapú tartalomkorlátozásról szóló nyilvános konzultáció eredményeiről (további információ itt). A Bizottság ezenkívül próbavásárlásos felmérést is végzett, melynek keretében az Unió egészére kiterjedően elemezte a területi alapú tartalomkorlátozás előfordulási gyakoriságát és a különböző ágazatokban alkalmazott, egyéb területi alapú korlátozási technikákat. A Bizottság májusban az e-kereskedelem uniós szintű élénkítését célzó jogalkotási javaslatcsomagot fog előterjeszteni.

Forrás: Európai Bizottság