NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2016. május 26.

KSH - A mobilhálózatokból kiinduló belföldi hívások időtartama 7 százalékkal növekedett 2015-ben

A távközlési tevékenységből származó nettó árbevétel 2011 és 2014 között gyakorlatilag nem változott, évente 850–860 milliárd forint volt. A távközlési ágazatban a hozzáadott érték volumene 2014-ben – az egy évvel korábbi, 0,7%-os növekedést követően – 5,2%-kal emelkedett az előző évhez képest, és – folyó áron – 1,6%-kal részesedett a nemzetgazdaság teljesítményéből. (Az ágazat aránya 2005-ben 2,8% volt, azóta csökkenő tendenciát mutat.)

Töretlen a VoIP-hangcsatornák népszerűsége

A vezetékes telefonvonalak száma 2010 és 2013 között 2 millió 900 ezer és 2 millió 950 ezer között ingadozott. 2014-ben – az előző évihez képest 3,2%-os növekedést követően – öt év után először haladta meg a 3 milliót a fővonalak száma. Az emelkedés 2015-ben is folytatódott: 2,5%-kal több fővonal (3 millió 86 ezer) volt a 2014. évinél.

Az elmúlt két év bővülésének köszönhetően a fővonalszám 5,2%-kal nagyobb volt a 2010. évinél. (Az uniós tagállamok többségére a fixtelefónia visszaszorulása jellemző, 2010 és 2013 között mindössze háromban – Magyarországon, Portugáliában és Romániában – emelkedett a vonalszám.) A bővülést a VoIPhangcsatornák terjedése okozza: számuk folyamatosan nő, 2015-ben 12%-kal az előző évhez képest.

2015-ben a vezetékes fővonalak 52, az összes hívás számának és idejének közel 40%-át jelentette ez a technológia. (Ezek az arányok 2010-ben még 25, illetve közel 20% volt.) A VoIP-telefonálás terjedését elősegítik a kábeltelevíziós társaságok által alkalmazott előfizetési konstrukciók, amelyekben különféle módon kombinálva kínálják a kábeltelevízió, az internet és a vezetékes telefon előfizetését. 2015-ben a fővonalak több mint négyötöde egyéni, közel ötöde üzleti kategóriába tartozott. A vezetékestelefon-szolgáltatás területén rendkívül magas a koncentráció: 2014-ben négy szolgáltatóhoz tartozott a fővonalak 94%-a.

Napjainkra a mobiltelefon-használat jelentősebbé vált, mint a vezetékes. 2015-ben átlagosan 47 vezetékes telefon jutott száz háztartásra. Mobiltelefonnal ugyanakkor szinte minden háztartás rendelkezett: száz háztartásra 186 készülék jutott, ebből 177 saját, 9 céges tulajdonú volt.

A digitális gazdaság növekedésének egyik fontos eszközének számító okostelefonból átlagosan 53
darab jutott száz háztartásra. (2013-ban ugyanez az arány 30 darab volt.) A mobiltelefon-előfizetések száma (2015-ben 11,9 millió darab) 2010 óta 11,5–12,1 millió között ingadozik. A 2014. évi 1,0%-os növekedés után az előfizetésszám 2015-ben 0,6%-kal emelkedett az előző évhez képest.

A mobiltelefon-előfizetések piaca telítődött, 2015 végén száz lakosra 121 előfizetés jutott, közel négyszer annyi, mint vezetékes (31 darab). A lakosságszámot meghaladó előfizetésszám főként a lakossági és az üzleti előfizetések párhuzamos használatából következik, ami a háztartások mobilkészülékkel való ellátottságán is tükröződik.

Ez a magas fokú elterjedtség uniós összehasonlításban nem egyedi, 2013-ban mindegyik tagállamban meghaladta a lakosságszámot a mobiltelefon-előfizetések száma. (2013 végén száz uniós lakosra a hazai átlagnál több, 132 előfizetés jutott, és csak Románia, Franciaország, valamint Szlovénia rendelkezett hazánkénál alacsonyabb arányszámmal.) A hazai mobiltelefon-előfizetések piaca uniós összehasonlításban koncentráltnak számít: 2013-ban a piacvezető szolgáltatóhoz az aktív SIMkártyák 45%-a tartozott. (Ez a hetedik legmagasabb arány az uniós tagállamok rangsorában.)

A havidíjas előfizetések („post-paid”) száma 2011 óta meghaladja a feltöltőkártyásokét („prepaid”), 2015 végén a mobiltelefon-előfizetések 58%-a havidíjas előfizetés volt. Ezt a mobiltelefonszolgáltatók stratégiája is erősíti: az eddig is kínált többféle kedvező havidíjas előfizetés mellett – jellemzően az okostelefonnal rendelkező ügyfelek részére – új díjcsomagokat vezettek be, amelyekkel a feltöltőkártyásnál kedvezőbb percdíjak mellett például hálózaton belüli korlátlan beszélgetésre, SMS-küldésre, valamint meghatározott nagyságú és sebességű adatforgalom igénybevételére is lehetőség nyílik.

Okostelefon-vezérelt a telefonhasználatunk

2012 óta a vezetékes hálózatból kiinduló hívások száma és időtartama egyaránt csökken (2015-ben 10, illetve 4,7%-kal), a mobilhálózatból kiindulóké viszont az elmúlt három évben emelkedett (2015-ben 0,1, illetve 7,1%-kal). Az uniós szabályozás miatt csökkenő roamingdíjakkal összefüggésben a mobilhálózatból indított – kis súllyal rendelkező – nemzetközi hívások száma 2015-ben 12, időtartama 19%-kal bővült.

A nemzetközi hívásokat nem tekintve a mobilhálózatból kiinduló belföldi hívások száma 0,2%-kal csökkent, időtartama ugyanakkor 6,8%-kal emelkedett. A vezetékes telefont használók 2015-ben is kevesebbszer, de átlagosan hosszabb ideig beszélgettek vezetékes telefonról (4,2 perc), mint a mobiltelefon-használók (2,5 perc). Ezt legfőképpen az előfizetési feltételek elmúlt évekbeli változása okozta: a díjcsomagok a percdíjak csökkenése mellett gyakran ingyenes idősávot és díjmentes hálózaton belüli beszélgetést is tartalmaznak.

A VoIN-megoldások (internetalapú kommunikációs csatornák, mint például a Hangouts, a Skype vagy a Viber) egyre erősebben lépnek fel helyettesítőként az SMS-ekkel és az MMS-ekkel szemben. 2015-ben a felhasználók 3,7, illetve 11%-kal kevesebb szöveges üzenetet és képüzenetet küldtek az előző évhez képest.

Az SMS-ek száma 2012 óta csökken. A VoIN-szolgáltatások terjedését nagyban segíti, hogy egyre többen rendelkeznek okostelefonnal és mobilinternettel. 2015-ben a 13 évnél idősebb népesség 41%-a használt valamilyen chat vagy telefonprogramot az egymás közötti kommunikációra, 32%-a pedig telefonhívást is lebonyolított ezen alkalmazások segítségével. A használati arányok emelkedése az elmúlt két évben gyorsult.

A lakosság túlnyomó többsége továbbra is az ingyenessége miatt veszi igénybe a VoIN-alkalmazásokat, a felhasználók 5%-a fizetett használatukért. A mobilhálózaton keresztül bonyolított adatforgalom (55,9 ezer terabyte) az elmúlt években dinamikusan, 2015-ben 48%-kal bővült, ami a mobilszolgáltatók – egyre nagyobb le- és feltöltési sebességre alkalmas – hálózatainak fejlesztésével, valamint az egyre megfizethetőbb okostelefonok és mobilinternet gyors terjedésével függ össze.

(A szolgáltatóknál megjelentek a mobilinternethasználatra egyre nagyobb hangsúlyt helyező díjcsomagok.) 2015 folyamán egy mobiltelefonelőfizetésre havonta átlagosan 413 megabyte adatforgalom jutott. Az adatforgalom döntő része (2015-ben 47%-a) a 3G/UMTS-hálózaton (harmadik generációs mobiltávközlő technológia) zajlik.
Forrás: KSH