NETKUTATÁSOK.hu
A fontos magyar és a tanulságos nemzetközi internetkutatások eredményeinek blogja - online vállalkozóknak és online hirdetőknek. Azért, hogy jobban megismerjük és megértsük az internetet és az internetezőket.
"Ne azt számold, hány embert érsz el, azokat érd el, akik számítanak."
[David Ogilvy]
Kérdése, észrevétele, javaslata esetén várjuk levelét a hello[kukac]sarkozymarketing.hu email címen, vagy az oldal alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2016. július 7.

EU - Intézkedéscsomag az európai áruk és szolgáltatások online kereskedelmének fejlesztéséért, 2016. május

Az Európai Bizottság olyan új intézkedéscsomagot terjesztett elő, amely lehetővé teszi a fogyasztóknak és a kereskedőknek, hogy EU-szerte könnyebben és nagyobb bizalommal vásároljanak, illetve értékesítsenek árukat/szolgáltatásokat az interneten.

A digitális egységes piacra és az egységes piacra vonatkozó stratégiájának keretében az Európai Bizottság benyújtott egy tervet az elektronikus kereskedelem ösztönzésére. A terv a területi alapú tartalomkorlátozás elleni fellépésen, a tagállamok közötti csomagküldés hatékonyabbá tételén, illetve a díjszabás csökkentésén, valamint a vásárlói bizalomnak a nagyobb fokú védelem biztosításával és a szabályok jobb érvényre juttatásával történő növelésén alapul.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „Sajnos gyakran hallani arról, hogy az internetes vásárlók nem tudnak élni a legkedvezőbb ajánlatokkal, vagy lemondanak arról, hogy más tagállamból vásároljanak, mert a kézbesítés költsége túl magas, vagy mert aggódnak amiatt, hogy probléma esetén nem fogják tudni érvényesíteni fogyasztói jogaikat. Fel akarjuk számolni azokat az akadályokat, amelyek gátolják a fogyasztókat és a kereskedőket abban, hogy szabadon vásároljanak, illetve értékesítsenek árukat/szolgáltatásokat az interneten.”

Günther H. Oettinger, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos így fogalmazott: „A területi alapú tartalomkorlátozással kapcsolatos kezdeményezés egyrészt biztosítja a fogyasztók határok nélküli internetes vásárláshoz fűződő jogait, másrészt elegendő jogbiztonságot nyújt a vállalkozásoknak. Bízom abban, hogy a tervezett intézkedések, melyek figyelembe veszik bizonyos ágazatok sajátosságait, meg fogják adni a kellő lökést a határokon átívelő e-kereskedelemnek az EU-ban.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az egységes piacon nincs helye annak, hogy a nemzeti határok mentén szétszabdaljuk a piacokat, teret engedve ezáltal az uniós fogyasztók közötti diszkriminatív bánásmódnak. Ha világosabb szabályok vannak érvényben, és azokat jobban végrehajtják, és ha csökkennek a tagállamok közötti csomagküldés díjai, a fogyasztók és a vállalkozások – főképp a kisvállalkozások – könnyebben ki fogják tudni aknázni az uniós egységes piacban és a határokon átívelő e-kereskedelemben rejlő előnyöket.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos a következőket mondta: „Sokan Európában nem szívesen vásárolnak az interneten, mert nincsenek tisztában jogaikkal, vagy úgy gondolják, hogy túl nehéz érvényre juttatni azokat. Célunk az, hogy a vásárlók az interneten is ugyanolyan nagy bizalommal vásároljanak, mint az üzletekben. Nagyobb jogosítványokkal fogjuk felruházni a fogyasztóvédelmi hatóságokat, hogy jobban érvényre tudják juttatni a fogyasztók jogait, és hathatósabban fel tudjanak lépni a csalárd értékesítési módszerekkel szemben. A mai napon beterjesztett intézkedéscsomag fontos lépést jelent abba az irányba, hogy a fogyasztóvédelmi szabályokat szinkronba hozzuk az internet világával és megteremtsük a jogbiztonságot a kereskedők számára.”

Az előterjesztett e-kereskedelmi jogszabálycsomag a következőkből áll:
  • egy, az indokolatlan területi alapú forgalomkorlátozás, valamint az állampolgárság, lakóhely vagy székhely alapján történő megkülönböztetés elleni fellépést célzó intézkedéseket tartalmazó jogalkotási javaslatból;
  • egy, a határokon átívelő csomagküldési szolgáltatásokra vonatkozó jogalkotási javaslatból, melynek célja, hogy növelje az árak átláthatóságát és javítsa a szabályozási felügyeletet; 
  • valamint egy, a fogyasztói jogok érvényesülésének javítását célzó jogalkotási javaslatból és egy iránymutatásból, mely többek között azt hivatott tisztázni, hogy mi minősül tisztességtelen gyakorlatnak a digitális kereskedelemben.
A területi alapú forgalomkorlátozás, valamint az állampolgárság, lakóhely vagy székhely alapján történő megkülönböztetés elleni fellépés

A Bizottság által javasolt jogszabály biztosítani hivatott, hogy azok a fogyasztók, akik egy másik EU-országban kívánnak árut vagy szolgáltatást vásárolni, akár az interneten, akár üzletben, ne részesüljenek hátrányos megkülönböztetésben az árak, illetve az értékesítési vagy fizetési feltételek tekintetében – kivéve indokolt esetben, például a hozzáadottérték-adóval (áfával) kapcsolatos okból vagy bizonyos közérdekű jogi rendelkezésekből kifolyólag.

Ha valaki egy másik uniós országban vásárol, az eladó nem fogja kérni az illető személyazonosító okmányát, hogy a vásárló állampolgárságától vagy lakóhelyétől függően más árat vagy értékesítési feltételeket szabjon neki. Az interneten azonban nagyon gyakran előfordul, hogy a fogyasztók nem tudják megvásárolni a más országokban előnyösebb feltételekkel kínált termékeket, mert automatikusan átirányítják őket a kereskedőnek a vásárló hazájában működtetett honlapjára, vagy mert csak egy bizonyos országban kiállított bankkártyával, illetve hitelkártyával fizethetnek. Ennek a fajta diszkriminációnak nincs helye az Európai Unió egységes piacán.

Jóllehet a megkülönböztetésmentesség elve már le van fektetve a szolgáltatási irányelvben, és a Bizottság már alkalmazza azt bizonyos szolgáltatási ágazatokban, így például az autóbérlők és a vidámpark-üzemeltetők vonatkozásában, az új szabályok révén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára növekedni fog a jogbiztonság, hiszen egyértelműbbé válik, mely kereskedelmi módszerek megengedettek, és melyek nem. A rendelet gondoskodni fog erről a jogbiztonságról, valamint a szabályok érvényre juttatásáról, akár az interneten, akár üzletben értékesített áruról vagy szolgáltatásról van szó.

Annak érdekében, hogy az új szabályok ne jelentsenek aránytalanul nagy terhet a vállalkozásoknak, a rendelet nem kötelezi a kereskedőket arra, hogy az EU-ban bárhová kézbesítsék termékeiket, és mentességet biztosít bizonyos rendelkezések alól azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek az éves árbevételük alapján az adott tagállamban alanyi áfamentességet élveznek.

A tagállamok közötti csomagkézbesítés könnyebben megfizethetővé és hatékonyabbá tétele


Az előterjesztett rendeletjavaslat növelni fogja a határokon átívelő csomagküldési szolgáltatások árának átláthatóságát és a rájuk vonatkozó szabályok felügyeletét, így ezek a szolgáltatások könnyebben megfizethetővé válnak a fogyasztók és a kiskereskedők számára, és könnyebb lesz visszaküldeniük adott esetben az árut, akár elszigetelt, távoli térségből/térségbe is.

A fogyasztók és a kisvállalkozások gyakran adnak hangot annak a panaszuknak, hogy a csomagküldéssel kapcsolatos nehézségek – főként a tagállamok közötti szállítások magas költsége – miatt nem áll módjukban külföldről rendelni, illetve külföldre szállítani árut. A postai szolgáltatók gyakran ötször olyan magas díjat szabnak ki egy másik tagállamba feladott csomag kézbesítéséért, mint a belföldi csomagküldésért – anélkül, hogy a tényleges költségek indokolnák ezt a díjkülönbséget.

Az árak átláthatóságának növelése révén a rendelet ösztönözni fogja a piaci versenyt. A Bizottság javaslata nem arra irányul, hogy előírja az árukézbesítések maximális árát. Az árszabályozás csak utolsó lehetőségként merül fel – abban az esetben, ha a versenyszabályok nem járnak kielégítő eredménnyel. A Bizottság 2019-ben értékeli az elért előrehaladást, és mérlegelni fogja, hogy szükség van-e újabb intézkedésekre.

A rendeletnek köszönhetően a postai szolgáltatásokat szabályozó tagállami hatóságok meg fogják kapni azokat az adatokat, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy megfelelően figyelemmel tudják kísérni az országok közötti árukézbesítéseket, és ellenőrizni tudják, hogy megfizethetők-e a szolgáltatások árai, illetve arányban vannak-e a szolgáltatás tényleges költségével. A rendelet elő fogja segíteni a gazdasági versenyt is, hiszen előírja, hogy harmadik felek számára is biztosítani kell a határokon átívelő csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való átlátható és diszkriminációmentes hozzáférést. A Bizottság közzé fogja tenni az egyetemes szolgáltatók által szabott árakat, hogy ezzel is növelje a díjszabás átláthatóságát, és ösztönözze a versenyt a piaci szereplők körében.

A javaslat kiegészíti a postai szolgáltatók által tett önszabályozási kezdeményezéseket, melyek a tagországok közötti csomagkézbesítési szolgáltatások minőségének és kényelmességének a javítását célozzák.

Az elektronikus kereskedelembe vetett fogyasztói bizalom növelése

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet javasolt felülvizsgálata kiterjeszti a tagállami hatóságok jogosítványait a fogyasztói jogok érvényesítése terén. Az új szabályok értelmében a tagállami hatóságoknak lehetőségük lesz arra, hogy:
  • ellenőrizzék, hogy a kereskedői honlapok korlátozzák-e területi alapon a vásárlási lehetőségeket, illetve hogy az értékesítés utáni feltételek összhangban vannak-e az uniós joggal (pl. a vásárlástól való elállás jogával);
  • elrendeljék a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak helyet adó webhelyek azonnali üzemen kívül helyezését;
  • tájékoztatást kérjenek a domainszolgáltatóktól és a bankoktól a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató kereskedő kilétének megállapítása céljából.
A fogyasztói jogoknak az egész EU-ra kiterjedő megsértése esetén a jogszabály felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a tagállami végrehajtó hatóságokkal egyeztetve kidolgozza, milyen közös fellépésre van szükség az ilyen szabálysértő tevékenységek megszüntetésére. A rendelet biztosítani fogja a fogyasztók gyorsabb és hatékonyabb védelmét, és egyúttal időt és erőforrásokat fog megtakarítani a tagállamoknak és a vállalkozásoknak egyaránt.

Többek között a digitális korszak kihívásaira válaszul a Bizottság közzétesz egy aktualizált iránymutatást is, amely egyértelművé teszi a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv alkalmazását. Az irányelv értelmében például azoknak az internetes portáloknak, amelyek kereskedőnek minősülnek és áruk, szolgáltatások vagy digitális tartalmak reklámozásával vagy értékesítésével foglalkoznak, gondoskodniuk kell arról, hogy kereskedelmi tevékenységük teljes mértékben megfeleljen az EU fogyasztóvédelmi előírásainak. A webhelyeken jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályok nem alkalmazandók az árukat értékesítő magánszemélyekre, a keresőmotoroknak pedig világosan el kell különíteniük egymástól a fizetett hirdetéseket és a hirdetésnek nem minősülő találatokat.

A felülvizsgált iránymutatás tartalmaz továbbá két olyan önszabályozó elvet, amelyről az érdekeltek megállapodtak egymás között: az egyik azt szolgálja, hogy az ár-összehasonlító eszközök jobban megfeleljenek az irányelvnek, a másik pedig segíteni fogja azoknak a szabályoknak az érvényre juttatását, amelyek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépés jegyében az egyes termékek vagy szolgáltatások környezetkímélő tulajdonságára vonatkozó félrevezető vagy megalapozatlan állítások visszaszorítására irányulnak.

Háttér-információk


A mai napon előterjesztett e-kereskedelmi intézkedéscsomag kiegészíti egyrészt azt a két jogalkotási javaslatot, melyek közül az egyik a digitális tartalmak szolgáltatására, a másik pedig az áruk interneten és más módon történő távolsági értékesítésére vonatkozik, és amelyeket a Bizottság 2015 decemberében terjesztette elő, másrészt pedig a hozzáadottérték-adóra vonatkozó szabályok egyszerűsítéséről szóló, várhatóan 2016 őszén beterjesztésre kerülő jogszabályjavaslatot.

Amellett, hogy elfogadta az e-kereskedelmi jogszabálycsomagot, a Bizottság ma benyújtotta az audiovizuális szolgáltatásokra vonatkozó felülvizsgált uniós szabályokat és az online platformokra vonatkozó bizottsági megközelítést.

További információk

Közlemény: „Átfogó megközelítés a határokon átnyúló e-kereskedelemnek az európai polgárok és vállalkozások javát szolgáló fellendítésére”


Kérdések és válaszok: Az e-kereskedelem fellendítése az EU-ban


Rendeletjavaslat az egységes piacon történő megalapozatlan területi alapú tartalomkorlátozás, valamint az állampolgárság, lakóhely vagy székhely alapján történő megkülönböztetés elleni fellépésről


Rendeletjavaslat a határokon átívelő csomagkézbesítési szolgáltatásokról


Javaslat a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet felülvizsgálatára


Iránymutatás a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv alkalmazásáról

Forrás: Európai Bizottság